Sociální služby a zdravotnictví

Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení

Termín:
st 16. 6. 2021
Obsah:
Kurz Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení zcela zapadá do požadavků legislativy České republiky, neboť od 1. dubna 2011 je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí, jehož minimální požadavky pro zavedení jsou uvedeny ve věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (částka 16, vydaná 26.10.2015) včetně metodického návodu pro sebehodnocení. V rámci interního systému hodnocení kvality a bezpečí je samozřejmě rovněž nezbytné řešit sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí, tedy management rizik. Nutnost managementu rizik vyplývá i z další legislativy (Atomový zákon, zákon o tkáních a buňkách, Transplantační zákon) a stejně tak norem ISO9001, ISO15189, ISO14001, atd. pro zabezpečení principu neustálého zlepšování. Management rizik je vhodným nástrojem pro neustálé zlepšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních lůžkových, ambulantních i u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Kurz je zaměřen pro zaměstnance zdravotnických zařízení (nelékařské zdravotnické pracovníky – všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranty, radiologické asistenty, apod.), kteří se musí problematikou managementu rizik ve svých zařízeních zabývat. Management rizik, je-li správně a systémově zaveden, je nenahraditelným zdrojem informací a to nejen v rámci řízení kvality. Jedná se o zpětnou vazbu např. v oblasti funkčnosti a efektivity používaných manažerských nástrojů, bezpečnosti procesů, dodržování platné legislativy, interních norem a pravidel pro kulturu bezpečí ve zdravotnickém zařízení, apod. Cílem managementu rizik je nastavení takových procesních prvků ve zdravotnickém zařízení, které umožní rizikům pochybení předcházet, tím snížit jejich míru na minimum a zajistit tak vyšší bezpečnost pro každého pacienta, návštěvu a zaměstnance zdravotnického zařízení. S ohledem na významnost role, kterou management rizik sehrává a „citlivost“ problematiky z hlediska jeho přijímání zaměstnanci ve zdravotnictví je základem úspěchu především kvalitní teoretická i praktická příprava zaměstnanců, kteří se managementem rizik zabývají (uplatnění vhodných nástrojů, jako např. kořenová analýza, Paretova analýza, Analýza příčin a následků, FMEA, apod.). S ohledem na možnou šíři uplatnění managementu rizik je vhodné mít vyškolené zaměstnance z kategorie lékař, nelékař i technicko-hospodářský pracovník.
Lektoři:
Ing. Patrik Kapias, Fakultní nemocnice Ostrava
Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin Výuka: 8.00 - 15.30 hodin V ceně jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení. Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ
Cena kurzu:
2 541 Kč vč. DPH
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.