Kurzy z oblasti Soft skills

Co je školení soft skills

Člověk, který pracuje na svých soft skills (měkkých dovednostech), má lepší vztahy s lidmi na pracovišti i v osobním životě. I když se již s některými dispozicemi narodíme, můžeme na mnohých měkkých dovednostech pracovat a dostat se na vyšší úroveň. Abychom se na vyšší úroveň dostali, k tomu slouží různá školení a kurzy.

Co patří mezi soft skills?

Do soft skills patří celá řada různých dovedností, které by se daly zahrnout pod tzv. interpersonální dovednosti. Patří k nim třeba:

 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Vedení lidí (leadership)
 • Odolnost vůči stresu
 • Řešení konfliktů
 • Týmová spolupráce
 • Time management
 • Asertivita
 • Rozhodování
 • Aj.

Jak se naučit soft skills?

Zlepšit si své měkké dovednosti (soft skills) může člověk sám nebo pod vedením odborníka, třeba formou školení. Důležité je uvědomit si, jakou dovednost si chce dotyčný zlepšit, a na jaké úrovni dnes je. Pak se postupně zlepšovat v nových přístupech a postupech, a tím měnit své chování a projevy. Zlepšení lze dosáhnout hlavně stálým tréninkem. Bez pravidelného opakování to nebude mít efekt. Na školeních odborník představí postupy a přístupy a povede lekce opakování k upevnění nové dovednosti.

Jaké jsou tvrdé dovednosti?

Tvrdé dovednosti (hard skills) jsou vlastně odborné dovednosti, související s kvalifikací člověka. Lze si je osvojit nebo zlepšit vzděláváním. Dají se (na rozdíl od soft skills) měřit. Důkazem osvojení mohou být třeba vysvědčení, osvědčení, certifikát apod. Hard skills jsou důležité pro odborné profese. Patří mezi ně např.:

 • Počítačová gramotnost (dovednost)
 • Jazyková dovednost
 • Technické dovednosti
 • Aj.

Co patří mezi dovednosti?

Dovednost je schopnost člověka něco vykonávat, dělat nějakou činnost. Dovednost se získává učením nebo praxí, ale hlavně fixováním určitých metod. Zvláště v životopise nebo v žádosti o nějaké místo se uvádějí dovednosti jako:

 • Počítačová znalost
 • Manažerské dovednosti
 • Komunikační dovednosti
 • Schopnost řešit problémy
 • Obchodní dovednosti
 • Praktické znalosti z kvality
 • Atd.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.