Kurzy z oblasti Kvalita a automotive

Nabídka kurzů

Školení BOZP a PO pro personalisty

forma: Online

základní informace o povinném školení pracovníků

Cena včetně DPH
2 420 Kč
Termín kurzu:
st 17.03.2021 - pá 19.03.2021
Cena včetně DPH
8 954 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací

forma: Online

Přechod od nesystémového a neuceleného řízení bezpečnosti k bezpečnosti řízené a komplexní. ONLINE

Cena včetně DPH
3 025 Kč

MANAŽER KVALITY

forma: Prezenční

Jak zvládnout systémovou práci na úseku managementu kvality.

Termín kurzu:
po 22.03.2021 - pá 25.06.2021
Cena včetně DPH
38 720 Kč

Základy řízení kvality

forma: Prezenční

normy, dokumentace, interní audity, ...

Termín kurzu:
po 22.03.2021 - pá 26.03.2021
Cena včetně DPH
11 616 Kč

Profesionál nákupu

forma: Prezenční

Chci být obdivovaný profesionál nákupu!

Termín kurzu:
po 29.03.2021 - út 30.03.2021
Cena včetně DPH
7 260 Kč

Layout, SMED, tok hodnot - Techniky štíhlé výroby I.

forma: Prezenční

aneb jak zvyšovat kvalitu produktů a procesů

Termín kurzu:
út 30.03.2021 - st 31.03.2021
Cena včetně DPH
5 566 Kč

Řízení rizik v automobilovém průmyslu, vč. FMEA

forma: Prezenční

Dle požadavků harmonizace VDA/AIAG. Kurz proběhne ONLINE.

Termín kurzu:
st 31.03.2021 - čt 01.04.2021
Cena včetně DPH
6 050 Kč

TISAX - Trusted Information Security Assessment Exchange: 5.0

forma: Online

bezpečnost informací pro automobilový průmysl dle ISO 27001

Cena včetně DPH
3 630 Kč

Inženýr kvality pro oblast automotive I.

forma: Prezenční

Nabízíme přehled toho, co by měl člověk znát na postu Inženýr kvality (automotive).

Termín kurzu:
st 07.04.2021 - čt 08.04.2021
Cena včetně DPH
5 566 Kč

Štíhlá dokumentace

forma: Online

- omezení byrokracie díky řízení dokumentů

Cena včetně DPH
2 420 Kč

Kaizen, 5proč, Ishikawa, FMEA, 8D - Techniky štíhlé výroby II.

forma: Prezenční

aneb jak zvyšovat kvalitu produktů a procesů.

Termín kurzu:
po 12.04.2021 - út 13.04.2021
Cena včetně DPH
5 566 Kč

Specifické požadavky zákazníků + FMEA + Plán kontrol a řízení

forma: Prezenční

Kuchařka souvislostí z praxe aneb jak se nejlépe připravit na audit

Cena včetně DPH
2 541 Kč

Kvalita zaměřená na zákazníka

forma: Prezenční

QFD, Benchmarking, spokojenost zákazníka, neshody, ...

Termín kurzu:
po 19.04.2021 - čt 22.04.2021
Cena včetně DPH
10 406 Kč

Příprava auditorů QMS

forma: Prezenční

Termín kurzu:
po 19.04.2021 - st 21.04.2021
Cena včetně DPH
7 623 Kč

IMDS (International Material Data System)

forma: Prezenční

jak se v katalogu vyznat, jak jej nejlépe využívat

Cena včetně DPH
3 146 Kč

TPM (Totálně produktivní údržba)

forma: Prezenční

TPM (Total Productive Maintenance) je plánovaná organizace všech činností spojených s údržbou strojů

Termín kurzu:
po 03.05.2021 - út 04.05.2021
Cena včetně DPH
6 050 Kč

8D Report

forma: Prezenční

Začněme u kořenových příčin

Cena včetně DPH
2 541 Kč

Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů a svazek VDA 1

forma: Prezenční

- Dokumentované informace a jejich uchovávání (2018)

Cena včetně DPH
5 566 Kč

CSR VW a jejich implementace v systému

forma: Prezenční

workshop - výklad teorie a propojení s praxí

Termín kurzu:
čt 06.05.2021 - pá 07.05.2021
Cena včetně DPH
6 050 Kč
Termín kurzu:
čt 13.05.2021 - pá 14.05.2021
Cena včetně DPH
5 324 Kč

Zmocněnec pro bezpečnost produktu a odpovědnost za výrobek

forma: Prezenční

- role zmocněnce, jeho odpovědnost, kompetence a činnosti, které zajišťuje (nelicenční seminář)

Cena včetně DPH
2 420 Kč

Zmocněnec pro bezpečnost produktu a odpovědnost za výrobek

forma: Online

- role zmocněnce, jeho odpovědnost, kompetence a činnosti, které zajišťuje (nelicenční seminář)

Cena včetně DPH
2 299 Kč

VW B2B portál / ONE.KBP (BeOn, LION, QPNI, Teilelebenslauf, ONNO)

forma: Prezenční

On-line komunikace mezi dodavatelským řetězcem a společnostmi koncernu Volkswagen.

Cena včetně DPH
4 598 Kč

Procesní FMEA (dle harmonizace AIAG+VDA FMEA)

forma: Prezenční

Process FMEA / Machine FMEA

Cena včetně DPH
3 388 Kč
Termín kurzu:
st 02.06.2021 - čt 03.06.2021
Cena včetně DPH
5 082 Kč

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

forma: Prezenční

Praktická kuchařka jak na to jít nejlépe.

Termín kurzu:
po 07.06.2021 - st 09.06.2021
Cena včetně DPH
8 712 Kč

Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit (VDA)

forma: Prezenční

Uvedení na trh a péče o zákazníka

Cena včetně DPH
5 566 Kč

Procesní audit

forma: Prezenční

Jak na to - vysvětlení a seznámení s VDA 6.3, základní požadavky na audit. (Nelicenční kurz)

Termín kurzu:
st 09.06.2021 - čt 10.06.2021
Cena včetně DPH
6 050 Kč

MSA - Analýza systému měření

forma: Prezenční

dle 4. vydání

Cena včetně DPH
2 541 Kč

Metoda FMEA

forma: Prezenční

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - základní kurz.

Cena včetně DPH
2 541 Kč

APQP + PPAP

forma: Prezenční

Termín kurzu:
st 16.06.2021 - čt 17.06.2021
Cena včetně DPH
6 050 Kč

APQP + PPAP

forma: Online

Termín kurzu:
st 16.06.2021 - čt 17.06.2021
Cena včetně DPH
6 050 Kč

5S - Organizované pracoviště - Základ výkonnostních změn

forma: Prezenční

5S = způsob vytvoření podmínek pro zvýšení produktivity, samostatnosti zaměstnanců.

Cena včetně DPH
2 420 Kč

Procesní (produktový) inženýr v automotive

forma: Prezenční

aneb Jak navrhnout procesy nových projektů a jak optimalizovat procesy stávajících projektů

Termín kurzu:
st 23.06.2021 - čt 24.06.2021
Cena včetně DPH
5 566 Kč
Termín kurzu:
po 20.09.2021 - pá 24.09.2021
Cena včetně DPH
13 310 Kč
Termín kurzu:
čt 16.12.2021 - pá 17.12.2021
Cena včetně DPH
5 566 Kč

Další nabídka

Informativní přehled kurzů, pro které není stanoven termín, a které si můžete objednat pro organizaci.

Analýza stromu poruchových stavů - FTA (Fault Tree Analysis)

forma: Prezenční

Preventivní nástroj pro analýzu rizik a jejich důsledků.

Cena včetně DPH
2 541 Kč

Auditor ISMS

forma: Prezenční

aneb jak provádět audity systémů informační bezpečnosti druhou nebo třetí stranou

Cena včetně DPH
7 260 Kč

Design FMEA (dle harmonizace AIAG+VDA FMEA)

forma: Prezenční

Design FMEA (konstrukční FMEA) - závazná metoda kvality nejen v automobilovém průmyslu.

Cena včetně DPH
3 388 Kč

Dokumentované informace a jejich uchovávání - VDA 1

forma: Prezenční

4. zcela přepracované vydání, srpen 2018 (české únor 2019), nelicenční kurz

Cena včetně DPH
5 687 Kč
Cena včetně DPH
3 388 Kč
Cena včetně DPH
11 616 Kč

FTA - Fault Tree Analysis

forma: Prezenční

Co to je a jak to nejlépe použít. ONLINE

Cena včetně DPH
1 452 Kč

GDPR v praxi

forma: Prezenční

seznámení s požadavky nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů, praktické zkušenosti

Cena včetně DPH
1 936 Kč
Cena včetně DPH
5 082 Kč

Interní auditor IATF 16949

forma: Prezenční

Cena včetně DPH
9 438 Kč

IQ-RM FMEA

forma: Prezenční

Cena včetně DPH
0 Kč

IQ-RM PRO 6.5 - 0200 (APIS)

forma: Prezenční

konzultace/workshop se zkušeným lektorem

Cena včetně DPH
0 Kč

Kontrolor kvality

forma: Prezenční

Cena včetně DPH
15 246 Kč

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

forma: Prezenční

Licenční kurz VDA QMC

Cena včetně DPH
21 042 Kč

Manažer BOZP

forma: Prezenční

Cena včetně DPH
24 200 Kč

Metoda 5x proč

forma: Online

Řešení problémů (stanovení kořenových příčin). ONLINE

Cena včetně DPH
1 452 Kč

Metoda Ishikawův diagram (rybí kost)

forma: Online

Nástroj pro řešení problémů (stanovení kořenových příčin). ONLINE

Cena včetně DPH
1 452 Kč

Metoda P-M analýza

forma: Online

Metoda vhodná pro technologické typy problémů. ONLINE

Cena včetně DPH
1 452 Kč
Cena včetně DPH
5 566 Kč

Minimalizace rizik v dodavatelském řetězci

forma: Prezenční

Vznik produktu, výroba a dodávání produktu (VDA) - nelicenční kurz

Cena včetně DPH
5 687 Kč

Moderace FMEA a Brainstorming

forma: Prezenční

Techniky moderování FMEA a Brainstorming za podpory mentální mapy.

Cena včetně DPH
3 146 Kč

Nástroje Lean Six Sigma

forma: Prezenční

Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obch

Cena včetně DPH
8 712 Kč

Nástroje managementu kvality

forma: Prezenční

Řízení a plánování kvality pomocí sedmi nových a sedmi základních nástrojů kvality

Cena včetně DPH
5 324 Kč
Cena včetně DPH
3 025 Kč

Odpovědnost za výrobek

forma: Prezenční

Cena včetně DPH
2 420 Kč

Personalisté a požadavky ISO 9001, IATF 16949 při auditu

forma: Online

Přehled a smysl dotazů při auditu

Cena včetně DPH
3 025 Kč
Cena včetně DPH
2 783 Kč

POKA-YOKE

forma: Prezenční

efektivní systém řízení kvality ve výrobě

Cena včetně DPH
2 783 Kč

Poka-Yoke

forma: Online

Chybuvzdorné nápady. ONLINE

Cena včetně DPH
1 452 Kč

Požadavky IATF 16949

forma: Prezenční

Informace a zkušenosti z praxe

Cena včetně DPH
3 025 Kč

Požadavky IATF 16949

forma: Online

Informace a zkušenosti z praxe

Cena včetně DPH
3 025 Kč
Cena včetně DPH
6 050 Kč

Příprava auditorů SM BOZP

forma: Prezenční

kurz pro začínající auditory v oblasti SM BOZP

Cena včetně DPH
7 260 Kč

Procesy a snižování ztrát

forma: Prezenční

PROCESY - Jak na ně, aby fungovaly na 100 %. ONLINE

Cena včetně DPH
5 520 Kč

Projektový management vizuálně

forma: Prezenční

aneb Plánování a řízení projektů pomocí vizualizace

Cena včetně DPH
2 420 Kč

QFD (Quality Function Deployment) + Benchmarking

forma: Prezenční

QFD = Dům jakosti, Benchmarking

Cena včetně DPH
2 904 Kč

ŘÍZENÍ RIZIK

forma: Prezenční

v datech a v souvislostech s ISO 9001:2015

Cena včetně DPH
5 566 Kč

Školení mistrů

forma: Prezenční

Osobnost mistra, Leadership, komunikace, právo, ...

Cena včetně DPH
9 680 Kč
Cena včetně DPH
4 961 Kč
Cena včetně DPH
4 719 Kč
Cena včetně DPH
7 986 Kč

System FMEA

forma: Prezenční

Preventivní metoda, která dokáže snížit náklady na odstranění vady při vývoji produktu, procesu.

Cena včetně DPH
2 904 Kč

TECHNIK KVALITY

forma: Prezenční

Zdokonalovací kurz pro techniky a kontrolory kvality.

Cena včetně DPH
15 730 Kč

Techniky hledání kořenových příčin

forma: Prezenční

- hlavní zaměření na 5x proč

Cena včetně DPH
2 541 Kč

Tok hodnot, SMED, Poka-Yoke

forma: Prezenční

Cena včetně DPH
0 Kč
Cena včetně DPH
5 566 Kč

VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů

forma: Prezenční

v oblasti exteriéru i interiéru automobilů (nelicenční kurz)

Cena včetně DPH
5 566 Kč

Využití ISO 19011 v automotive

forma: Prezenční

Co znamená norma ISO 19011 v automotive ? Přijďte, uslyšíte aktuální informace z praxe.

Cena včetně DPH
2 541 Kč

Základy metody FMEA

forma: Prezenční

Metoda FMEA - základní kurz. ONLINE

Cena včetně DPH
2 299 Kč

Zkušenosti a novinky v systémech managementu a auditování.

forma: Prezenční

Informace o aktualitách v normách, legislativě v systémech managementu, včetně praktikých zkušeností

Cena včetně DPH
4 840 Kč
Cena včetně DPH
5 324 Kč

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.