Kurzy z oblasti Rekvalifikace

Co je rekvalifikační kurz?

Rekvalifikační kurz umožní zájemcům získat znalosti, dovednosti a na závěr získá účastník Osvědčení o nové kvalifikaci, uznávané v celé ČR. Osvědčení může vydat pouze akreditovaná organizace (vzdělávací zařízení), což dokládá rozhodnutím určitého ministerstva a pod konkrétním číslem. Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace.

Jaké jsou rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy pokrývají širokou škálu profesí, na které lze získat novou kvalifikaci. Od řemeslných profesí, přes účetnické až po manažerské. Vždy záleží na uchazeči, o co by měl zájem, k čemu má dispozice a jaké bude mít následné uplatnění s novou kvalifikací.

Kolik stojí rekvalifikační kurz?

Cena rekvalifikačního kurzu je různá, mění se podle typu profese. Zpravidla začíná na částce 10.000,- Kč. Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH. Kurz si hradí zájemce sám nebo za určitých podmínek může požádat úřad práce. A zde jsou zase dvě možnosti: pro osoby v evidenci nabídne úřad práce některý z nasmlouvaných typů rekvalifikačních kurzů, a nebo je možnost využít tzv. zvolené rekvalifikace, kdy si zájemce vybere konkrétní rekvalifikační kurz sám a sám si domluví podmínky. Pak ÚP může dotyčnému poskytnout po dobu 3 let až 50.000,- Kč na kurzy.

Na co si udělat rekvalifikační kurz?

Rekvalifikační kurz si lze udělat na jakoukoliv profesi. Záleží, o co má dotyčná osoba zájem, a hlavně, jaká je následná možnost uplatnění. Přehled o kurzech si lze učinit třeba v databázi rekvalifikací MPSV. Přehled možných profesí lze zase získat na portálu Národní soustava povolání.

Jaké jsou druhy kurzů?

Kurzy lze rozdělit na akreditované a neakreditované. K akreditovaným kurzům patří třeba rekvalifikační kurzy. Výstupem akreditovaného kurzu je Osvědčení uznávané v celé ČR, a absolvent získá novou kvalifikaci pro výkon konkrétní profese. Výstupem neakreditovaného kurzu je osvědčení o absolvování, a účelem kurzu je hlavně získat nové znalosti nebo dovednosti.

Jak fungují rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikační kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí získat novou kvalifikaci nebo si prohloubit stávající. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované konkrétním ministerstvem a trvají zpravidla 3 – 6 měsíců. Na závěr kurzu se vykonává zkouška. Poté získá absolvent Osvědčení platné v celé ČR.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.