Lidské zdroje a personalistika

Personalista - HR manager

UKONČENO AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKOU NA PROFESNÍ ČINNOST PERSONALISTA
ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI: • personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn • výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům • nejmodernější trendy
Termín:
po 23. 8. 2021 - pá 29. 10. 2021, 9:00 - 16:00, dopolední kurz
Rozsah:
15 dnů, 120 hodin
Obsah:

ODBORNÝ A TERMÍNOVÝ PROGRAM KURZU S DLOUHOLETOU TRADICÍ VÍCE NEŽ 15 LET.

Začátek každého soustředění od 9.00 - cca do 16.00 hod (první den od 8.30 hod). Výuka probíhá vždy v pátek po celý den a výjimečně ve čtvrtek.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU: Jen u nás se dozvíte, vždy něco navíc. Přednášky a témata jsou aktualizovány podle současné legislativy a dnešních trendů v Personalistice!!!

1. přednáška - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

2. přednáška - Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

3. přednáška - Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

5. přednáška - Organizování vzdělávání zaměstnanců

6. přednáška - Zajišťování náborových činností

7. přednáška - Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

8. přednáška - Organizování kolektivního vyjednávání

Kurz je zakončen autorizační zkouškou, skládající se z písemného testu a ústní zkoušky.

ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI: • personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn • výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům • nejmodernější trendy personálního řízení • definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, včetně benefitů ve fiktivní společnosti • efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd. • definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení • na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech • zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí • plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení • správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu • plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace • organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci • plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM: • specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů • pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ !!! - Možnost úhrady kurzu přes Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Poradíme Vám !!!

Zkouška:
autorizovaná zkouška na profesní činnost Personalista
Lektoři:
dlouholetí odborníci na pozici HR ve významných firmách Moravskoslezského kraje
Poznámka:

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY dny konání kurzu pátek - vždy od 9.00 hod - cca do 16.00 hod (první den od 8:30 hod)

V případě nepříznivé situace ve společnosti, kurz proběhne ONLINE.

var. symbol: 32 42 21 00 IČO: 47666439 DIČ: CZ47666439 CENA:12 350 Kč Nabízíme také možnost úhrady kurzu na splátky.

Po ukončení kurzu získá účastník: 2 certifikáty - Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu - Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista"

PLATBA: Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě. Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO: - příprava výukového materiálu od lektorů - výuka lektorů - občerstvení - NOTEBOOK si můžete přinést do výuky k dalším poznámkám ze zaslaného materiálu - pro výuku budete potřebovat Zákoník práce, který si můžete zakoupit v prodejně norem v přízemí DTO CZ s.r.o.

Cena kurzu:
13 850 Kč vč. DPH
Poznámka: v ceně kurzu je autorizovaná zkouška dle NSK pro profesi Personalista
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.