Radiační ochrana, ionizující záření

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

aneb „Kurz pro zubaře, veterináře a pracovníky s kostním denzitometrem“
Kurz je určen stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostními denzitometry, kterým poskytne veškeré potřebné informace k bezpečnému používání zařízení.
Termín:
st 8. 12. 2021, 8:00 - 14:00
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

Kurz se skládá z 6 ti přednášek a rozsah je stanoven na 6 hodin, který ukládá Zákon 409/2016 Sb. § 20 odstav.1

Na závěr kurzu každý účastník obdrží krátký test, který má za účel ověřit pochopení výkladu.

Opakovaní kurzu je zákonem stanoveno na 5 let.


1. přednáška

 • Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření.
 • Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana.

2. přednáška

 •   Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření.
 •   Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření.
 •   Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření.
 •   Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění.

3. přednáška

 •   Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci.
 •   Vymezení sledovaného pásma.
 •   Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření.
 •   Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry.

4. přednáška

 •   Registrant – role, požadavky na registranta a registraci.
 •   Registrace
 •   Národní radiologické standardy, interní klinický audit.
 •   Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

5. a 6. přednáška

 •   Právní předpisy.
 •   Odpovědnost za odůvodnění a indikace.
 •   Diagnostické referenční úrovně.
 •   Radiační zátěž pracovníků a pacientů.
 •   Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti.
 •   Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření.


Lektoři:
Doc. RNDr. Jiří Švec, Csc. - VŠB - TU Ostrava, Institut fyziky,Ing. Miroslav Sroka, Ing. Jan Kropáček - SÚJB, RC Ostrava, vedoucí pracoviště, Mgr. Lukáš Macura - SÚJB, RC Ostrava, MUDr. Helena Víchová – Ústav radiodiagnostiky FN Ostrava
Poznámka:

Prezence: 7:45 - 8:00 hodin

 • po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení do kurzu
 • školíme přes aplikaci Zoom a v případě, že Vám zásady Vaší organizace nebo jiné důvody neumožňují instalaci aplikace, můžete na uvedeném odkazu zvolit variantu připojení prostřednictvím webového prohlížeče
 • vyžadujeme k účasti na on-line výuce minimálně audio zařízení a ke konci kurzu, kdy Vám zašleme odkaz na vyplnění testu i Vaší dostupnost na email

Na závěr kurzu účastníci, kteří úspěšně vypracovali písemný test, získají osvědčení poštou na adresu, v souladu s rozhodnutím SÚJB č. j. SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017.
DTO CZ je společností s povolením SÚJB k realizaci kurzů.

Jedná se o Hybridní formu výuky, kdy si každý účastník zvolí zda li mu vyhovuje on line výuka nebo prezenční výuka.

Cena:
2 541 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,3MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.