Sociální služby a zdravotnictví

Rehabilitační ošetřování v praxi sociální služby

Kurz akreditovaný MPSV ČR
Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Termín:
po 23. 8. 2021, 9:00 - 15:00, dopolední kurz
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

Výuka: 9:00 hod. - 15:30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

Obsahová struktura * Seznámení s obsahem kurzu * Rehabilitace – fyzioterapie, ergoterapie * Rehabilitační prostředky pro ošetřování * Imobilita, sekundární změny, komplikace a jejich prevence * Polohování, nácvik sedu a stoje, přesuny mimo lůžko a na i z invalidního vozíku, nácvik lokomoce – chůze, jízda na invalidním vozíku * Aktivní pohyb – kondiční cvičení, cvičení je zaměřeno na udržení rozsahu pohybu v kloubech, na správné držení těla, na nácvik obratnosti a koordinace * Rozdělení pohybu dle věku a postižení, dechová gymnastika * Kompenzační pomůcky: pomůcky umožňující sebeobsluhu, pomůcky umožňující resocializaci, úpravy prostředí

Závěr kurzu – ověření znalostí /výstupní test/

Zkouška:
písemný test
Lektoři:
Mgr. Jana Polášková
Poznámka:

Cílové kompetence Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Účastník kurzu získá a prohloubí si dovednosti v oblasti aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností klienta. Naučí se posilovat životní aktivizaci a kompetenci klientů, zvládne konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta.

Kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu. Na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR.

Určeno: **pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách) **sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona) **vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona) **fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)

V případě většího počtu zájemců lze kurz uspořádat přímo v místě objednatele.

Cena kurzu:
1 600 Kč vč. DPH
Poznámka: Dlouhodobě stanovená a velmi výhodná cena
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.