Měkké dovednosti, školení mistrů

Efektivní řízení výroby - zaměřeno pro mistry

Mistr = jeden z nejdůležitější a nejzodpovědnější článků ve výrobním podniku.
Termín:
čt 25. 11. 2021 - st 15. 12. 2021, 8:00 - 15:30
Rozsah:
4 dny, 32 hodin
Obsah:

Cílem kurzu Efektivní řízení výroby (zaměřeno pro mistry) je zdokonalit mistry a vybrané vedoucí pracovníky v řízení výroby, prohloubit jejich znalosti a dovednosti v řízení, eliminaci neshod a efektivním a rychlém řešení problémových situací ve výrobě. Současně rozšířit jejich dovednosti a znalosti v zeštíhlování výroby, ukázat jim, jak snižovat náklady na výrobu.

1. modul: Štíhlý výrobní proces

 • Základy štíhlé výroby/údržby/ 
 • Základní parametry optimálního štíhlého procesu 
 • Organizace a uspořádání pracoviště – základy výkonnostních změn 
 • Přidaná hodnota práce versus plýtvání 
 • Druhy plýtvání a jejich eliminace 
 • Prevence lidských chyb ve výrobě, montáži, údržbě, logistice 
 • Layout - schéma pracoviště a ergonomie 
 • Vizualizace – jak efektivně řídit a kontrolovat výrobní proces pomoci vizuálních prvků 
 • Jak efektivně řídit podřízené pracovníky 
 • Příklady a nejlepší praxe v řízení pracoviště 
 • Faktory provýkonnostní versus příčiny snižování výkonů na jednotlivých pracovištích
 • Eliminace rizik nízké výkonnosti z pohledu osobního zapojení pracovníků na úrovni linek, pracovišť 

2. modul: Měření a ovlivňování klíčových parametrů

 • Strategické cíle organizace a jejich v návaznosti na rozpad podcílů na úrovni 
 • Způsoby přenášení strategických cílů organizace na nižší organizační úrovně 
 • Eliminace rizik zkreslení informací a možná opatření v informačních řídících tocích jak z pohledu nositele/příjemce informace a dat 
 • Nástroje předávání výrobních zadání kontroly plnění výrobních ukazatelů a cílů na úrovni jednotlivých pracovišť 
 • Použitelnost, přehlednost, relevance vizualizace, grafických výstupů hodnot, One minute lesson – možnosti rychlé a efektivní předávání výrobních informací na úrovni operátor/mistr, vedoucí provozu 
 • Algoritmy efektivního řešení technických/techologických/názorových problémových situací na pracovištích 
 • Faktory, vedoucí ke standardním a odpovědným výkonům ve výrobě, údržbě, logistice 
 • Jak zvyšovat výkonnost a zapojení na úrovních výrobních buněk, linek, provozních pracovišť

Kurz bude ukončen závěrečným písemným testem.

Lektoři:
Ing. Lumír Pektor, Ing. Dušan Jeřábek, Ing. Alan Vápeníček, CSc.
Poznámka:

Harmonogram kurzu
1. modul: 25. a 26. listopadu 2021
2. modul: 14. a 15. prosince 2021

V ceně kurzu Efektivní řízení výroby (zaměřeno pro mistry) jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.

Na závěr kurzu Efektivní řízení výroby obdrží účastníci osvědčení o úspěšném absolvování - podmínkou je úspěšný závěrečný test.

Poznámka:
Je možno absolvovat jen vybraný modul (cena za 1 samostatný modul = 6.292,-Kč vč. DPH).
Osvědčení pak bude vystaveno jen na tento absolvovaný modul.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ ve firmě, dle Vašich konkrétních požadavků.

Cena:
11 616 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.