Účetnictví, daně, mzdy

Účetnictví a daně pro začínající účetní

s celostátním Osvědčením - s logickou výukou ÚČETNICTVÍ A DANÍ
Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.
Termín:
po 6. 3. 2023 - pá 5. 5. 2023, 15:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
Obsah:

Rekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Kurz probíhá v odpoledních hodinách, 2x týdně vždy v pondělí a středa. Prezence od 14.30 hodin Začátek výuky od 15.00 hodin.

Obsah kurzu:

 • Zákon o účetnictví a úvod do účetnictví - Rozvaha, majetek a zdroje krytí, náklady a výnosy, účtová osnova, účtový rozvrh. Princip účetnictví, druhy účtů, účetní knihy, účetní zápisy.
 • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování, pořizování, odpisování,vyřazování.
 • Účtová třída 1 - Zásoby. Materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (charakteristika oceňování, účtování způsobem A a B)
 • Procvičování výuky na souvislých příkladech u dlouhodobého majetku a zásob.
 • Účtová třída 2 - Finanční účty, pokladna, ceniny, účty v bankách a úvěry, atd.
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy: zúčtování daní (vazba na daňový řád) a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, kursové rozdíly. Pohledávky a závazky (dluhy), zálohové faktury
 • Mzdy. Účtování mezd, analytická evidence u mezd, pojištění zdravotní a sociální
 • Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, rezervy atd. Základní kapitál a kapitálové fondy, vznik obchodních korporací.
 • Procvičování výuky na souvislých příkladech: účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky a ukázka vhodného programu na Pc.
 • Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy: Daňové uznatelné a neuznatelné náklady, účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů výnosů - příklady, atd. Charakteristika nákladů a výnosů, vazba na zákon o daních z příjmů dle §24 a §25.
 • Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Stanovení základu daně, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, podrozvahové účty a další. Uzavírání účetních knih, použití závěrkových účtů.
 • Účetní závěrka a opakování učiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, vnitropodnikové směrnice, ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zpráva, opakování v příkladech.
 • Písemná zkouška - TEST. Poté předání osvědčení na profesní činnost Účetnictví.
Lektoři:
Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Poznámka:

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

 • Kurz se uskuteční v odpoledních hodinách na DTO CZ, s.r.o., vždy od 15.00 hodin.
 • Pro výuku je nutné si zakoupit ÚZ magazín Účetnictví podnikatelů, který si můžete pořídit v DTO CZ v přízemí vedle vrátnice v prodejně norem.
 • Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 

 •  výukové materiály od lektorů
 • výuka lektorů
 • wifi připojení zdarma

JAK SE K NÁM DOSTANETE: DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava – Mariánské Hory

 • z nádraží ČD Ostrava – Svinov tramvaj č. 3, 4, 8, 9 /směr centrum/
 • z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 4, 8, 9 /směr Poruba/ 
 • z ústředního autobusového nádraží tramvaj č. 11 /směr Zábřeh/, 12 /směr Dubina/ 
 • z hlavního nádraží ČD Ostrava tramvaj č. 8, 12 /směr centrum/ 

 Výstupní zastávka Mariánské náměstí!


Cena:
9 190 Kč vč. DPH
Poznámka: možnost úhrady přes ÚŘAD PRÁCE - poradíme Vám

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.