Účetnictví, daně, mzdy

Mzdový účetní/Mzdová účetní

rekvalifikační kurz s Osvědčením na profesi MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
ucelené tématické okruhy mzdového účetnictví a personalistiky komplexně • výuka a praktická aplikace mzdové a personální agendy s vazbami na agendu státní správy
Termín:
po 2. 10. 2023 - po 27. 11. 2023, 15:30 - 19:30, odpolední kurz
Rozsah:
80 hodin
Obsah:

OBSAH KURZU:

 • Pracovněprávní předpisy v praxi po novelách. Vznik pracovního poměru, pracovní doba, dovolená na zotavenou, pracovní podmínky
 • Praktické uplatnění v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a související předpisy. Změny v okruhu pojištěných osob, zaměstnání malého rozsahu s vlivem na pojistné, změny v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Důchodové pojištění v ČR od roku 2023 - stručný výklad, Vedení evidenčních listů důchodového pojištění, aktuální informace
 • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění a aktuální problematika cestovních náhrad
 • Příjmy ze závislé činnosti, stanovení měsíčního základu daně, posouzení zaměstnaneckých výhod, sazba daně a podmínky pro uplatnění slevy na děti, roční zúčtování, roční slevy na dani, nezdanitelné části základu daně, opravy chyb, povinnost podat daňové přiznání, zdaňování důchodu, důchodové spoření, internet finanční správy, placení daní, tiskopisy pro závislou činnost a možnost elektronického zpracování
 • Komplexní procvičování celého učiva a praktická aplikace mzdové agendy a personalistiky v denní praxi, mzdové předpisy a mzdová evidence, způsob výpočtu mezd, řešení souvislých příkladů, účetní operace mzdové agendy, výpočet srážek ze mzdy, zúčtování z FÚ (odvody, mzdový, zápočtový a důchodový list)
 • Aktuální problematika ve mzdové agendě
 • Problematika celého učiva, komplexní zopakování důležitých oblastí mzdového účetnictví, zákon o daních z příjmů a problematika a souvislé příklady na daň z příjmů ze ZC ve vazbě na ostatní zákony, zdaňování auta pro soukromé účely. - Zdravotní pojištění - příklady, vedení evidence pojištěnců

Závěrečná zkouška - praktický příklad, testové otázky

 - zkušební komise písemný test a předání osobního osvědčení

PŘEDNOSTI KURZU: 

 • Ucelené tematické okruhy mzdového účetnictví a personalistiky komplexně
 • Výuka a praktická aplikace mzdové a personální agendy s vazbami na agendu státní správy
 • Aplikovatelnost ve všech sférách a odvětvích
 • S výstupním dokladem – osobním Osvědčením akreditovaným MŠMT ČR na činnost MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ s celostátní platností
Lektoři:
Mgr. Naděžda Andělová,odborný garant kurzu, specialista na celou mzdovou agendu
Poznámka:

PODMÍNKY: Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ: Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce, v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme!!!   

INFORMACE PRO FIRMY:  Možnost krytí kurzu projektem POVEZ

Cena:
7 990 Kč vč. DPH
Poznámka: velmi výhodná, trvalá cena dlouhodobého kurzu

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.