Účetnictví, daně, mzdy

Daňový specialista TOP

ucelený program s daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH a s oblastí majetkové daně
Určeno všem: - účetním - účetním ve vedoucím postavení, - finančním účetním a manažerům - těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce - specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům - samostatným účetním všech subjektů.
Termín:
po 24. 4. 2023 - st 28. 6. 2023, 14:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
140 hodin
Obsah:

Aktuální program kurzu:

Prezence od 13.30 hodin a začátek soustředění od 14.00 hodin do 19.00 hodin

Výuka probíhá 2x týdně ODPOLEDNE

1. soustředění - 2 přednášky - přednáší Ing. Jiří Hrubý

Daň z příjmů fyzických osob, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech

2. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Dagmar Lokajová

Aplikace zákona v oblasti zdaňování mezd a odměn ze závislé činnosti, roční zúčtování, důchodové spoření, internet finanční správy

3. soustředění - 3 přednášky - přednáší Ing. Pavel Vlach 

Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný

4. soustředění - 3 přednášky - přednáší Ing. Miroslava Nováková 

Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, změny v oblasti sazeb daně v roce 2023, zálohové platby, daňové doklady, místo plnění při poskytnutí služby, převod nemovitosti, poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb, ručení za nezaplacenou daň, registrace k DPH, další změny v oblasti DPH, upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím osobám, uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, praktické příklady, diskuse a odpovědi na dotazy

5. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Christian Žmolík

 Změny v oblasti cestovních náhrad roku 2023 a silniční daň roku 2023, cestovní náhrady a silniční daň. Zásadní změny, zásady při vyplácení CN, cesty podnikatelů, fyzických osob a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele, krácení a nekrácení stravného, používání služebních vozidel, tuzemská a zahraniční pracovní cesta, daňová uznatelnost cestovních náhrad, zálohy, vyúčtování a vypořádání, stanovení a prokazování jednotlivých druhů cestovních náhrad

6. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu 

Daňový řád - praxe v roce 2023, nová aplikace složité problematiky zákona s příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola, doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků,opravné prostředky v daňovém řízení

7. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu

Mezinárodní daňové vztahy po novele daně z príjmů, daňový rezident a nerezident, zdroj příjmů, stálá provozovna a zdaňování služeb, daňová problematika v EU, daňové systémy, mezinárodní pronájem pracovní síly, způsob vybírání a zajištění daně, vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, daňové vypořádání příjmů ze zahraničí

8. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Karla Chrobáková

Daň z nemovitých věcí a příklady po novele, základní pojmy a zákon č. 338/1992 Sb., správa daně a nemovitostí, výpočet daně z nemovitostí s příklady

9. soustředění - 2 přednášky - přednáší Ing. Dagmar Beránková 

Příklady účtování náročných účetních operací podnikatelů, právní rámec pro vedení účetnictví podnikatelů, vybrané příklady účtování, účetní závěrka podnikatelů, kteří vedou účetnictví, praktické příklady účtování

10. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Miroslava Nováková Praktické příklady z uplatňování DPH v praxi

11. soustředění - 1 přednáška - přednáší Ing. Pavel Vlach Procvičování problematiky DPPO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

12. soustředění - 1 přednáška - přednáší Procvičování problematiky DPFO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

13. Závěrečná zkouška - Písemná zkouška komplexního případu - zkušební komise Úspěšným absolventům bude předáno akreditované Osvědčení MŠMT ČR na činnost Daňového specialisty

Jaké vědomosti získá absolvent kurzu:

• Umí poradit při řešení náročnější daňové a účetní problematice.

• Zná náročnější problematiku daní a účetnictví dle shody ekonomických kritérií EU a je připraven tuto problematiku aplikovat v praxi účetních jednotek.

• Zná v plném rozsahu nejnovější legislativu získanou výukou ve vzdělávacím programu.

• Umí zvládnout kvalifikační přípravu a doladění formy znalostí před písemnou zkouškou u Komory daňových poradců na profesi Daňový poradce

Určeno všem: - účetním - účetním ve vedoucím postavení, - finančním účetním a manažerům - těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce - specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům - samostatným účetním všech subjektů a těm, kteří v oboru potřebují znát něco navíc…

PODMÍNKY: - Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky

Zkouška:
4 hodiny
Lektoři:
Ing. Pavel Vlach - odborník na problematiku DPPO, ředitel územního pracoviště finančního úřadu ve Frýdku-Místku, Ing. Václav Polok, odborný garant kurzu a specialista na problematiku Daňového řádu a mezinárodních daňových vztahůIng. Christian Žmolík daň
Poznámka:

V CENĚ JE ZAHRNUTO: - výukové materiály (lektoři výukové materiály připraví a odešleme je všem přihlášeným elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků. Můžete si přinést do výuky vlastní notebook.

Cena:
14 250 Kč vč. DPH
Poznámka: VELMI VÝHODNÁ CENA !!!

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.