Lidské zdroje a personalistika

Personalista - HR manager

Online forma kurzu není akreditována MŠMT.
Pro začínající i pokročilé personalistky a personalisty, kteří mají zájem si prohloubit nebo doplnit znalosti v oblasti HR - Lidských zdrojů
Termín:
pá 31. 3. 2023 - pá 30. 6. 2023, 9:00 - 16:30, dopolední kurz
Rozsah:
120 hodin
Obsah:

Začátek každého soustředění od 9.00 - do 16.30 hod (první den od 8.30 hod). Výuka probíhá vždy v pátek po celý den, výjimečně je výuka i ve čtvrtek. 

Jen u nás se dozvíte, vždy něco navíc. Přednášky a témata jsou aktualizovány podle současné legislativy a dnešních trendů v Personalistice!!!

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU:

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě Druhy pracovně právních vztahů, pravomoci a odpovědnost u statutárních orgánů, předpisy upravující mzdy a platy, základní ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky, personální management a zákon o obchodních korporacích.       

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy, systémy ukládání a uchovávání dokumentů, pravidla skartace, personální administrativa - vedení osobních spisů a nakládání s nimi, ochrana osobních údajů v praxi, pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů. 

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě 

Orientace v základní legislativě v oblasti BOZP a PO, základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek.      

Organizování vzdělávání zaměstnanců

Důležitost vzdělávání a rozvoje, proces učení, jeho složky a druhy, systém vzdělávání, metody vzdělávání, role liniových vedoucích a personalistů, kariéra zaměstnanců.       

Zajišťování náborových činností definice generací

Pochopení priorit a očekávání, zdroje náborů zaměstnanců, metody výběrů zaměstnanců, analýza životopisů uchazečů o zaměstnání – na co se soustředit, jak se vhodně „poprat“ s citlivými otázkami u osobního pohovoru, propojenost HR, PR a IT v procesech náboru a výběru zaměstnanců, adaptační plány a informační materiály při nástupu do pracovního poměru         

 Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců a jeho cíle, proces hodnocení zaměstnanců, kompetenční modely a hodnocení zaměstnanců, chyby pravidelného hodnocení zaměstnanců, hodnotící rozhovor, podklady pro odměňování, plánování a řízení kariéry. 

 Organizování kolektivního vyjednávání

Základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy, základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že se ve firmě nenachází odborová organizace, povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace.

 Nabízíme Vám možnost se přihlásit na jednotlivé přednášky v kurzu zvlášť, jednotlivé termíny samostatných přednášek budou vyhlášeny i s termíny na našich stránkách.


Naučíte se: personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn • výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům • nejmodernější trendy personálního řízení • definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, včetně benefitů ve fiktivní společnosti • efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd. • definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení • na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech • zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí • plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení • správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu • plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace • organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci • plánovat a sestavit pracovní popis.

Zkouška:
V ceně tohoto kurzu je autorizovaná zkouška dle NSK pro profesi Personalista
Lektoři:
Kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených lektorů s dlouholetou praxí
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu.
1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na kurz.

2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty. 

3.  Po úspěšném absolvování ONLINE kurzu zašleme účastníkům Osvědčení poštou.

4. Jednotlivé semináře budou termínově uvedeny v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat.

Cena:
16 759 Kč vč. DPH

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.