Účetnictví, daně, mzdy

Daňový specialista/Daňová specialistka TOP KURZ

rekvalifikační kurz, s problematikou DPPO, DPFO, DPH a s oblastí majetkové daně aj.
Určeno: účetním, finančním účetním a manažerům, a těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce.
Termín:
út 17. 10. 2023 - čt 14. 12. 2023, 14:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
140 hodin
Obsah:

Aktuální program kurzu:

1. DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB (část 1, část 2)  - přednáší Ing. Jiří Hrubý

Termín: 14. 11. 2023 a 29. 11. 2023

Daň z příjmů fyzických osob, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech

2. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (část 1, část 2, část 3) - přednáší Ing. Pavel Vlach

Termín: 17. 10. 2023, 20. 11. 2023, 05. 12. 2023 

Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný majetek. 

3. DPH (část 1, část 2, část 3) - přednáší Ing. Miroslava Nováková 

Termín: 19. 10. 2023, 21. 11. 2023, 27. 11. 2023

Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, změny v oblasti sazeb daně, zálohové platby, daňové doklady, místo plnění při poskytnutí služby, převod nemovitosti, poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb, ručení za nezaplacenou daň, registrace k DPH, další změny v oblasti DPH, upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím osobám, uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, praktické příklady, diskuse a odpovědi na dotazy 

4. DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - přednáší Ing. Dagmar Lokajová

Termín: 24. 10. 2023

Aplikace zákona v oblasti zdaňování mezd a odměn ze závislé činnosti, roční zúčtování, důchodové spoření, internet finanční správy 

5. DAŇOVÝ ŘÁD - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu 

Termín: 26. 10. 2023

Daňový řád - praxe, nová aplikace složité problematiky zákona s příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola, doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků,opravné prostředky v daňovém řízení 

6. MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu 

Termín: 02. 11. 2023

Mezinárodní daňové vztahy po novele daně z příjmů, daňový rezident a nerezident, zdroj příjmů, stálá provozovna a zdaňování služeb, daňová problematika v EU, daňové systémy, mezinárodní pronájem pracovní síly, způsob vybírání a zajištění daně, vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, daňové vypořádání příjmů ze zahraničí 

7. CESTOVNÍ NÁHRADY A DAŇ SILNIČNÍ - přednáší Ing. Christian Žmolík

Termín: 31. 10. 2023

Změny v oblasti cestovních náhrad  a silniční daň, cestovní náhrady a silniční daň. Zásadní změny, zásady při vyplácení CN, cesty podnikatelů, fyzických osob a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele, krácení a nekrácení stravného, používání služebních vozidel, tuzemská a zahraniční pracovní cesta, daňová uznatelnost cestovních náhrad, zálohy, vyúčtování a vypořádání, stanovení a prokazování jednotlivých druhů cestovních náhrad 

8. PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ NÁROČNÝCH ÚČETNÍCH OPERACÍ - přednáší Ing. Dagmar Beránková

 Termín: 07. 11. a 16. 11. 2023

Příklady účtování náročných účetních operací podnikatelů, právní rámec pro vedení účetnictví podnikatelů, vybrané příklady účtování, účetní závěrka podnikatelů, kteří vedou účetnictví, praktické příklady účtování

9. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ - přednáší Ing. Karla Chrobáková

Termín: 09. 11. 2023

Daň z nemovitých věcí a příklady po novele, základní pojmy a zákon č. 338/1992 Sb., správa daně a nemovitostí, výpočet daně z nemovitostí s příklady

10. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K DAŇ Z PŘÍJMŮ FO. - přednáší Ing. Jiří Hrubý

Termín: 12. 12. 2023

Procvičování problematiky DPFO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

11. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K DAŇI Z PŘÍJMŮ PO.  - přednáší Ing. Pavel Vlach

Termín: 07. 12. 2023

Procvičování problematiky DPPO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

12. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K DPH - přednáší Ing. Miroslava Nováková
Termín:
30. 11. 2023

Praktické příklady z uplatňování DPH v praxi

13. Závěrečná zkouška - Písemná zkouška komplexního případu

  Termín: 14. 12. 2023

- zkušební komise Úspěšným absolventům bude předáno akreditované Osvědčení MŠMT ČR na činnost Daňového specialisty

Jaké vědomosti získá absolvent kurzu:

Umí poradit při řešení náročnější daňové a účetní problematice. Zná náročnější problematiku daní a účetnictví dle shody ekonomických kritérií EU a je připraven tuto problematiku aplikovat v praxi účetních jednotek.  Zná v plném rozsahu nejnovější legislativu získanou výukou ve vzdělávacím programu.  Umí zvládnout kvalifikační přípravu a doladění formy znalostí před písemnou zkouškou u Komory daňových poradců na profesi Daňový poradce.

Určeno všem: - účetním - účetním ve vedoucím postavení, - finančním účetním a manažerům - těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce - specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům - samostatným účetním všech subjektů a těm, kteří v oboru potřebují znát něco navíc…

Zkouška:
4 hodiny
Lektoři:
KOLEKTIV ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ S DLOUHOLETOU PRAXÍ
Poznámka:

V CENĚ JE ZAHRNUTO: 

- výukové materiály obdrží všichni účastníci elektronickou cestou, před přednáškou jednotlivých bloků. 

Doporučujeme si přinést do výuky vlastní notebook.

PODMÍNKY:
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ:
- Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce, v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme!!!  

INFORMACE PRO FIRMY:

 - Možnost krytí kurzu projektem POVEZ

Cena:
14 250 Kč vč. DPH
Poznámka: VELMI VÝHODNÁ CENA !!!

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.