Vyhrazená technická zařízení a technické profese

Odborný technik jeřábů a zdvihadel (provozní technik)

Příprava na odbornou způsobilost.
Zvedněte své znalosti výš!
Termín:
po 9. 10. 2023 - čt 12. 10. 2023, 8:00 - 17:00
Rozsah:
4 dny, 27 hodin
Obsah:

Kvalifikace provozního technika zdvihacích zařízení (ČSN 27 0143) Tato norma specifikovala požadavky na kvalifikaci provozního technika zdvihacích zařízení. Dne 1. července 1999 byla norma zrušena. Na základě tehdy platné normy odpovídá dřívější funkce provozního technika současné, což je kvalifikace odborného technika.

Odborný technik je osobou se znalostmi v oboru jeřábů, která je obeznámena s důležitými předpisy pro stanovení odchylek od příslušných podmínek a dodržuje Systém bezpečné práce. Provádí periodické inspekce jeřábů, zajišťuje jejich údržbu a bezpečný provoz.

Tento kurz nabízí přípravu na získání odborné způsobilosti a navíc má výhodu společné výuky s kurzem "Revizní technik jeřábů a zdvihadel dle NV č. 193/2022 Sb.," který je odbornou přípravou ke zkouškám Technické inspekce ČR (TIČR). Díky této výhodě získávají účastníci rozšířené znalosti a mohou poslechnout odborné přednášky od zkušených odborníků z oblasti zdvihacích zařízení.

Hlavní body kurzu: 

  • 1. Odborné přednášky od zkušených odborníků: Účastníci budou mít možnost poslechnout si odborníky z oboru zdvihacích zařízení s dlouholetými zkušenostmi, kteří pokryjí různá témata jako bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava, jeřábové dráhy, ocelové konstrukce, právní předpisy a další.
  • 2. Diskuze a interakce: Účastníci budou mít možnost zapojit se do otevřených diskuzí, které umožní prohloubit jejich znalosti a porozumění daným tématům. 
  • 3. Setkání s kolegy z oboru: Kurz poskytne skvělou příležitost pro setkání s dalšími odborníky a techniky z oboru zdvihacích zařízení, což umožní sdílet zkušenosti a novinky v této profesi. 
  • 4. Zkušení lektoři: Lektory kurzu tvoří zkušení odborníci, kteří působí na kvalifikovaných pracovištích, jako je TIČR, OIP nebo dlouhodobí revizní technici. Garantem kurzu je vynikající praktik s dlouholetou zkušeností v oboru, Dalibor Čech. 
  • 5. Novinky v legislativě: Kurz poskytne informace o novinkách v právních předpisech týkajících se oblasti zdvihacích zařízení. 

Základní osnova (zahrnuje tato hlavní témata, která na kurzu zazní):

I. Úvod do jeřábů a zdvihadel 

A. Přehled různých typů jeřábů a zdvihadel, B. Bezpečnostní pravidla a legislativa týkající se jejich provozu 

II. Jeřáby

A. Mostové a portálové jeřáby ČSN EN 15011/2022, B. Mobilní jeřáby ČSN EN 13000+A1/2014, C. Věžové jeřáby ČSN EN 14439+A2/2009, D. Otočné výložníkové jeřáby ČSN EN 14985/2012, E. Nakládací jeřáby ČSN EN 12999/2021, F. Práce ve výškách při odborných činnostech na ZZ NV č.362/2005 Sb. 

III. Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava 

A. Zákon č. 250/21 Sb., B. ČSN ISO 12480-1, 3 – rozbor a porovnání s ČSN 27 0143, C. Příprava na zkoušky RT ZZ D. NV č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

IV. Jeřábové dráhy a ocelové konstrukce, požadavky, prohlídky, zatřídění, údržba 

A. Jeřábové dráhy ČSN 73 5130/1994, CSN 27 2435/1971, B. Ocelové konstrukce CSN 73 2604/2012, ČSN EN 1090-1+A/2012, C. ČSN EN 1090-2/2019, D. Odborný technik zdvihacích zařízení, E. Zajištění bezpečného provozu, F. Vyhledávání rizik, odstraňování závad, inspekce, G. Kontroly a údržba, SBP, NBO, evidence, vedení provozní dokumentace, kontroly nosných lan (ČSN ISO 4309/2011) 

V. Právní předpisy

A. ZP, Zákon č. 251/05 Sb., Zákon č. 309/06 Sb.,B. NV č. 378/01 Sb., NV č. 101/05 Sb., NV č. 201/10 Sb., C. Rozbor SBP – Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení v praxi, vysvětlení důležitých ustanovení norem NV č. 362/2005 Sb. pohledu OIP 

VI. Pohyblivé zdvižné plošiny při údržbě jeřábů 

A. ČSN EN 280+A1/2016, základní konstrukční celky ČSN EN 280-1/2023 a ČSN EN 280-2/2022, B. ČSN ISO 18878/2016 školení obsluhy, C. ČSN ISO 18893/2014 Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz 

VII. Elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel 

A. Základní požadavky na elektrická zařízení jeřábů, B. ČSN EN 60204-32 ed.2/2009 (zrušená CSN 33 2550/1991), C. NV č. 190/2022 Sb. a NV č. 194/2022 Sb., D. První pomoc při úrazu elektrickým proudem

VIII. Provozní požadavky, hodnocení technického stavu, montáž, údržba, opravy a zkoušení zdvihacích zařízení, profesní příprava 

A. Hodnocení technického stavu provozovaných jeřábů, B. ČSN 27 0142/2014, ČSN ISO 9927-1/2014, ČSN ISO 9927-3/2007, C. Profesní příprava obsluh jeřábů, metodika, „Příručka jeřábníka“, D. ČSN ISO 9926-1/1993 Výcvik jeřábníka E. ČSN ISO 12480-1/1999 Jeřáby – bezpečné používání

IX. Vázací prostředky, vázání břemen 

A. Ocelová vázací lana ČSN ISO 8792/1993, B. Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen, C. ČSN EN 13155+A2/2009, D. ISO 12480-1/1999 Vazač minimální požadavky, zakázané manipulace, bezpečnost při vázaní břemen, E. Praktická ukázka použití vázacích prostředků – způsoby vázání, F. Praktická ukázka použití osobního zabezpečení při pracích na jeřábech

Kurz je vhodnou volbou pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti zdvihacích zařízení a posunout kvalitu své práce na vyšší úroveň.

Lektoři:
Dalibor Čech (Revizní technik) a garant kurzu, Ing. Miroslav Pulchart (TIČR), zástupce OIP, Ivana Gorgolová (Revizní technička) a Robert Kubíček (Revizní technik),Tomáš Kaloč (Revizní technik)
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu.

Během trvání kurzu je požadována prezence od 7:45 do 8:00 hodin, kdy dochází ke zahájení kurzu a registraci účastníků. Samotná výuka probíhá od 8:00 do 17:00 hodin, s přestávkami na oběd a krátkými přestávkami na odpočinek dle potřeby.

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

Po celou dobu školení:  

Prezence: 7:45 - 8:00 hod.

Výuka: 8:00 - 17:00 hodin 

Po ukončení kurzu každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Můžete se těšit na materiály od našich lektorů, které obdržíte na flash disku.

Cena:
7 986 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena kurzu bez DPH 6.600,- Kč
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.