Vyhrazená technická zařízení a technické profese

Kurz Odborné Způsobilosti v Elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.

Přechod z Vyhl. č. 50/1978 Sb. na NV č. 194/2022 Sb.
Školení a přezkoušení odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (dříve vyhl. 50/78 Sb.) Osoba poučená § 4, Elektrotechnik § 6, Vedoucí elektrotechnik § 7. Připravte se na nový standard s kurzem pro odborníky v elektrotechnice
Termín:
po 30. 10. 2023, 8:00 - 14:00
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

Naše školení je zaměřeno na nové legislativní ustanovení a po absolvování budete připraveni na úspěšné přezkoušení a získání odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Probíhá pod odborným vedením lektora Tomáše Kaloče, revizního technika vyhrazených a určených elektrických zařízení z dlouhletou praxí, který čerpá ze svých praktických zkušeností.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům odbornou způsobilost v elektrotechnice podle nových legislativních ustanovení. Školení zahrnuje teoretické výklady a poznatky z dlouholeté praxe, aby byli účastníci připraveni na úspěšné přezkoušení a získání odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Školení nabízíme:

  • z §4 - Osoba poučená, která je odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona. Účastníci budou školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti. Dále budou seznámeni s možnými zdroji a příčinami rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti a naučí se postupy první pomoci při úrazech elektrickým proudem. 

Školení je zakončeno ústním pohovorem, na jehož základě účastníci obdrží: Zápis o poučení a ověření znalostí osoby poučené podle NV č. 194/2022 Sb. §4 s platností 3 let.

V rámci tohoto školení mohou zájemci využít přezkoušení:

  • z §6 - Elektrotechnik, který je osobou s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a). Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. 
  • z §7 - Vedoucí elektrotechnik, který může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu. 

Zájemci, kteří úspěšně zvládnou zkoušky z těchto paragrafů, obdrží od nás: Doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a protokol o zkoušce, které mají platnost 3 roky.

Před objednáním školení si zkontrolujte, zda splňujete požadavky pro přezkoušení z §6 a §7 dle NV č. 194/2022 Sb.:


VZDĚLÁNÍ:

Pro paragraf 6 a 7 je nutné mít doklad o ukončeném vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika. Toto musí být jasně uvedeno na dokladu.Nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání. V takovém případě musí škola nebo ministerstvo školství dle NV 194/2022 §9 odst. 5c) potvrdit, že dané vzdělání kvalifkuje pro elektrotechniku.Nebo úplnou profesní kvalifikaci získanou podle zákona č. 179/2006 Sb. a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika."Nebo odpovědná osoba na pracovišti může na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení stanovit, že pro daný typ činnosti je možné nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. V takovém případě musí být vystaven písemný doklad odpovědnou osobou za elektrické zařízení dle vzoru uvedeného v příloze.

PRAXE:

Pro §6 je minimální délka praxe stanovena podle §6 odst. 2 NV 194/2022. Odpovědná osoba na pracovišti zkoušeného musí doložit délku praxe v místním bezpečnostním pracovním předpisu. Účastníci kurzu mohou prokázat praxi kopií MBPP nebo potvrzením od zaměstnavatele nebo OSVČ. Pokud nebude doložena délka praxe pro §6, vyžaduje se praxe odpovídající §7.Pro §7 je stanovena délka praxe v NV 194/2022 následovně: 2 roky pro E2A a E3A, 3 roky pro E1A, E2B a E3B, a 4 roky pro E1B.

Zajistěte, že splňujete požadavky na vzdělání a praxi pro dané paragrafy před tím, než si objednáte školení a přezkoušení. Pokud budete mít všechny předpoklady, budete připraveni na absolvování kurzu a získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle platné legislativy.

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat emailem na adrese: d.sabacka@dtocz.cz nebo telefonicky na čísle: 724 217 370. Jsme připraveni odpovědět na vaše dotazy a pomoci vám v každém kroku. 

Zajisté se stane naše školení a přezkoušení významným krokem ve vaší profesní kariéře a posílí vaše odborné znalosti v elektrotechnice. Těšíme se na společné setkání a věříme, že společně dosáhneme vašich profesních cílů. S námi budete připraveni na nové výzvy a budete mít jistotu svých odborných schopností.

Zkouška:
Testy a ústní přezkoušení probíhá v odpolední části výuky
Lektoři:
Tomáš Kaloč (Revizní technik) & Dalibor Čech (Revizní technik)
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. 

Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU: 

  • Prezence: 7:45 - 8:00
  • Výuka: 8:00 - 12:00 hodin
  • Písemné a ústní přezkoušení: 12:00 - 14:00 hodin

Samotná výuka probíhá od 8:00 do 12:00 hodin, s krátkými přestávkami na odpočinek dle potřeby.

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje.

V současné době nabízíme kurz výhradně ve formě prezenčního školení.
Pokud máte zájem o možnost online výuky, prosím, dejte nám vědět. Rádi se s vámi spojíme a individuálně domluvíme, zda je možné kurz uskutečnit v hybridní formě výuky. Jsme profesionálové ve svém oboru a rádi bychom vám umožnili co nejlepší zkušenost ze školení. Vaši potřeby jsou pro nás prioritou, a proto jsme připraveni přizpůsobit výuku vašim požadavkům.

Cena:
1 936 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena kurzu bez DPH 1.600,- Kč
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(5,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.