Účetnictví, daně, mzdy

Postupy účtování u nestátních neziskových organizací dle aktuální legislativy

seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací
Tento seminář může posloužit i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací, či kontrolují jejich čerpání a využití. Seminář bude zaměřen především na poznatky z praxe.
Termín:
út 5. 3. 2024, 9:00 - 13:30, dopolední kurz
Rozsah:
1 den, 5 hodin
Obsah:

Prezence: od 8.30 hodin Začátek semináře: 9.00 hodin Konec semináře: 14.00 hodin Diskuse: od 14.00 do 14.30 hodin

Odborný program semináře: Bude vždy upraven dle aktuální legislativy!!!

Seminář je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných činností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společenstev a dalších. 

Je určen pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Seminář nebude zaměřen na veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Tento seminář může posloužit i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací, či kontrolují jejich čerpání a využití. Seminář bude zaměřen především na poznatky z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE:

1. Potřebné právní předpisy - Nový občanský zákoník - Veřejné rejstříky a sbírka listin - Nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti

2. Zákon o účetnictví - Účetní zásady, nutnost jejich dodržování - Vedení jednoduchého účetnictví - Účetní doklady dle §11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle §82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady - Inventarizace a fyzická dokladová inventura

3. Účtování dle jednotlivých účtových tříd - Třída 0 - Dlouhodobý majetek, rozdíly proti Vyhlášce 500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru - Třída 1 - Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti - Třída 2 - Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti - Třída 3 - Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení - Třída 9 - Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření

4. Sestavení přiznání k dani z příjmů - Veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů - Příjmy, výdaje, náklady, výnosy - Rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně - Příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně) - Dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně

5. Co je to audit - Audit účetní závěrky - Audit dotace. Co je potřeba připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora. Druhy výroku, dopis auditora.

Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - patří mezi naše nejzkušenější lektory, auditor a daňový poradce, Daně a audit, s.r.o. Ostrava
Poznámka:

V ceně jsou zahrnuty učební texty a občerstvení. Materiály k přednášce obdrží každý účastník semináře při prezenci. Účast je podmíněna uhrazením účastnického poplatku.

Pokud se akce nezúčastníte, účastnický poplatek nevracíme (viz obchodní podmínky DTO CZ, s.r.o. na www.dtocz.cz)

Cena:
2 420 Kč vč. DPH
Poznámka: každý účast obdrží osvědčení o účasti

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.