Účetnictví, daně, mzdy

Daňový specialista/Daňová specialistka TOP KURZ

Akreditovaný rekvalifikační kurz, s problematikou DPPO, DPFO, DPH a s oblastí majetkové daně aj.
Určeno všem: - účetním - účetním ve vedoucím postavení, - finančním účetním a manažerům - těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce - specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům - samostatným účetním všech subjektů.
Termín:
út 15. 10. 2024 - čt 12. 12. 2024, 14:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
140 hodin
Obsah:

Aktuální program kurzu: Výuka probíhá 2x týdně ODPOLEDNE

Aktuální termíny jednotlivých přednášek budou brzy doplněny

1. DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB (celkem 2 přednášky),  - přednáší Ing. Jiří Hrubý

Termín:

Daň z příjmů fyzických osob, poplatníci daně, druhy příjmů, příjmy z podnikání, daňová evidence, dílčí základ daně, spolupráce osob při podnikání, sdružení fyzických osob, daňové a nedaňové výdaje, dopady změny ve způsobu uplatňování výdajů, nakládání s majetkem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy, nezdanitelné částky, slevy na dani, institut platebního zprostředkovatele, příjmy ze zahraničí, editační povinnosti, procvičování na příkladech

2. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (celkem 3 přednášky) - přednáší Ing. Pavel Vlach

Termín:

Problematika zákona o dani z příjmů právnických osob - aplikace v příkladech, vymezení pojmů, vymezení předmětu daně, transformace výsledku hospodaření na základ daně, vybrané okruhy nákladů a výnosů, tvorba opravných položek k pohledávkám, dodanění polhůtních závazků, náklady spojené se zaměstnanci, nájemní vztahy, nepotřebné zásoby, hmotný a nehmotný majetek.

3. DPH (celkem 3 přednášky) - přednáší Ing. Miroslava Nováková

Termín:

Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ, změny v oblasti sazeb daně, zálohové platby, daňové doklady, místo plnění při poskytnutí služby, převod nemovitosti, poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb, ručení za nezaplacenou daň, registrace k DPH, další změny v oblasti DPH, upozornění na časté chyby při uvádění údajů v DAP k DPH a možnosti jejich řešení, vybraná problematika týkající se plnění realizovaných v rámci EU a ve vztahu k třetím osobám, uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, praktické příklady, diskuse a odpovědi na dotazy

4. DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (1 přednáška) - přednáší Ing. Dagmar Lokajová

Termín:

Aplikace zákona v oblasti zdaňování mezd a odměn ze závislé činnosti, roční zúčtování, důchodové spoření, internet finanční správy

5. DAŇOVÝ ŘÁD (celkem 1 přednáška) - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu

Termín:

Daňový řád - praxe, nová aplikace složité problematiky zákona s
příklady, aplikace základních zásad daňového řádu, dříve správy daní a fází daňového řízení v daňové praxi, lhůty v daňovém řízení, dokazování v daňovém řízení, rozhodnutí správce daně, vyměření za použití pomůcek, závazné posouzení při správě daní, daňová kontrola, doručování písemností správce daně, dodatečné daňové přiznání, vytýkací řízení a vracení daňových přeplatků,opravné prostředky v daňovém řízení

6. MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY (celkem 1 přednáška) - přednáší Ing. Václav Polok - odborný garant kurzu

Termín:

Mezinárodní daňové vztahy po novele daně z příjmů, daňový rezident a nerezident, zdroj příjmů, stálá provozovna a zdaňování služeb, daňová problematika v EU, daňové systémy, mezinárodní pronájem pracovní síly, způsob vybírání a zajištění daně, vznik a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, daňové vypořádání příjmů ze zahraničí

7. CESTOVNÍ NÁHRADY A DAŇ SILNIČNÍ (celkem 1 přednáška) - přednáší Ing. Christian Žmolík

Termín:

Změny v oblasti cestovních náhrad  a silniční daň, cestovní náhrady a silniční daň. Zásadní změny, zásady při vyplácení CN, cesty podnikatelů, fyzických osob a OSVČ, povinnosti zaměstnavatele, krácení a nekrácení stravného, používání služebních vozidel, tuzemská a zahraniční pracovní cesta, daňová uznatelnost cestovních náhrad, zálohy, vyúčtování a vypořádání, stanovení a prokazování jednotlivých druhů cestovních náhrad

8. PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ NÁROČNÝCH ÚČETNÍCH OPERACÍ (celkem 2 přednášky) - přednáší Ing. Dagmar Beránková

Termín:

Příklady účtování náročných účetních operací podnikatelů, právní rámec pro vedení účetnictví podnikatelů, vybrané příklady účtování, účetní závěrka podnikatelů, kteří vedou účetnictví, praktické příklady účtování


9. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (celkem 1 přednáška) - přednáší Ing. Karla Chrobáková

Termín:

Daň z nemovitých věcí a příklady po novele, základní pojmy a zákon č. 338/1992 Sb., správa daně a nemovitostí, výpočet daně z nemovitostí s příklady


10. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K DAŇ Z PŘÍJMŮ FO. (celkem 1 přednáška) - přednáší Ing. Jiří Hrubý

Termín:

Procvičování problematiky DPFO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání

11. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K DPH (celkem 1 přednáška) - přednáší Ing. Miroslava Nováková

Termín:

Praktické příklady z uplatňování DPH v praxi


12. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K DAŇI Z PŘÍJMŮ PO. (celkem1 přednáška) - přednáší Ing. Pavel Vlach

Termín:

Procvičování problematiky DPPO na souvislých příkladech, včetně sestavení daňového přiznání


13. Závěrečná zkouška - Písemná zkouška komplexního případu 

Termín:

- zkušební komise Úspěšným absolventům bude předáno akreditované Osvědčení MŠMT ČR na činnost Daňového specialisty

Jaké vědomosti získá absolvent kurzu:

  • Umí poradit při řešení náročnější daňové a účetní problematice.
  •  Zná náročnější problematiku daní a účetnictví dle shody ekonomických kritérií EU a je připraven tuto problematiku aplikovat v praxi účetních jednotek. 
  •  Zná v plném rozsahu nejnovější legislativu získanou výukou ve vzdělávacím programu. 
  •  Umí zvládnout kvalifikační přípravu a doladění formy znalostí před písemnou zkouškou u Komory daňových poradců na profesi Daňový poradce

Určeno všem: - účetním - účetním ve vedoucím postavení, - finančním účetním a manažerům - těm, kteří se chtějí připravit na zkoušky daňového poradce - specialistům v oboru účetnictví, daní a financí, poradcům - samostatným účetním všech subjektů a těm, kteří v oboru potřebují znát něco navíc…


Zkouška:
4 hodiny
Lektoři:
KOLEKTIV ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ S DLOUHOLETOU PRAXÍ
Poznámka:

PODMÍNKY:
- Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a částečné praktické znalosti ekonomiky

V CENĚ JE ZAHRNUTO

- výukové materiály obdrží účastníci elektronickou cestou, před přednáškou jednotlivých bloků.

Doporučujeme si přinést do výuky vlastní notebook.

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ:
- Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce, v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme!!!   

Cena:
16 250 Kč vč. DPH
Poznámka: možnost úhrady prostřednictvím ÚŘADU PRÁCE - PORADÍME VÁM

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.