Rekvalifikace

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT, každý účastník obdrží osvědčení s celostátní platností
Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.
Termín:
st 27. 3. 2024 - čt 27. 6. 2024, 15:00 - 19:00, odpolední kurz
Rozsah:
120 hodin
Obsah:

Rekvalifikační kurz Účetnictví je koncipován tak, aby byl úplný začátečník schopen po absolvování kurzu vést účetnictví pro malé a střední firmy. 

Náplní kurzu je kompletní účtování od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku.

Lektoři:
Ing. Yvetta Pšenková, PhD. - je autorkou i spoluautorkou řady odborných knižních publikací. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro širokou veřejnost v oblasti účetnictví, daňové evidence a daní podnikatelských subjektů.
Poznámka:

Od Kurz probíhá v odpoledních hodinách, 2x týdně. Prezence od 14.30 hodin.Začátek výuky od 15.00 hodin. 

OBSAH KURZU:

- Zákon o účetnictví a úvod do účetnictví - Rozvaha, majetek a zdroje krytí, náklady a výnosy, účtová osnova, účtový rozvrh. Princip účetnictví, druhy účtů, účetní knihy, účetní zápisy. 

- Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Charakteristika dlouhodobého majetku, oceňování, pořizování, odpisování,vyřazování. 

- Účtová třída 1 - Zásoby. Materiál, zboží, zásoby vlastní výroby (charakteristika oceňování, účtování způsobem A a B) - Procvičování výuky na souvislých příkladech u dlouhodobého majetku a zásob. 

- Účtová třída 2 - Finanční účty, pokladna, ceniny, účty v bankách a úvěry, atd. 

- Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy: zúčtování daní (vazba na daňový řád) a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, kursové rozdíly. Pohledávky a závazky (dluhy), zálohové faktury 

- Mzdy. Účtování mezd, analytická evidence u mezd, pojištění zdravotní a sociální 

- Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, rezervy atd. Základní kapitál a kapitálové fondy, vznik obchodních korporací. - Procvičování výuky na souvislých příkladech: účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky a ukázka vhodného programu na Pc. 

- Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy: Daňové uznatelné a neuznatelné náklady, účtování provozních, finančních a mimořádných nákladů výnosů - příklady, atd. Charakteristika nákladů a výnosů, vazba na zákon o daních z příjmů dle §24 a §25. 

- Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Stanovení základu daně, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, podrozvahové účty a další. Uzavírání účetních knih, použití závěrkových účtů. 

- Účetní závěrka a opakování učiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, vnitropodnikové směrnice, ověření účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění údajů z účetní závěrky, výroční zpráva, opakování v příkladech. 

- Účetnictví s využitím účetního a ekonomického softwaru práce v účetním programu.

- Písemná zkouška - TEST. Poté předání osvědčení na profesní činnost Účetnictví.

Cena:
13 200 Kč vč. DPH
Poznámka: Rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.