Sociální služby a zdravotnictví

Rehabilitační ošetřování v praxi sociální služby (Manipulace s klientem s poruchou mobility)

Kurz akreditovaný MPSV ČR
Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Termín:
termín bude upřesněn dle zájmu
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

Obsahová struktura

- Seznámení s obsahem kurzu

- Rehabilitace – fyzioterapie, ergoterapie

- Rehabilitační prostředky pro ošetřování 

- Imobilita, sekundární změny, komplikace a jejich prevence 

- Polohování, nácvik sedu a stoje, přesuny mimo lůžko a na i z invalidního vozíku, nácvik lokomoce – chůze, jízda na invalidním vozíku 

- Aktivní pohyb – kondiční cvičení, cvičení je zaměřeno na udržení rozsahu pohybu v kloubech, na správné držení těla, na nácvik obratnosti a koordinace 

- Rozdělení pohybu dle věku a postižení, dechová gymnastika 

- Kompenzační pomůcky: pomůcky umožňující sebeobsluhu, pomůcky umožňující resocializaci, úpravy prostředí

- Závěr kurzu – ověření znalostí /výstupní test/

Lektoři:
pod vedením zkušené lektorky
Poznámka:

Cílové kompetence Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Účastník kurzu získá a prohloubí si dovednosti v oblasti aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností klienta. Naučí se posilovat životní aktivizaci a kompetenci klientů, zvládne konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta.

Kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu. Na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR.

Určeno: 

pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)

sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)

vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)

fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)

V případě většího počtu zájemců lze kurz uspořádat přímo v místě objednatele.

Cena:
2 420 Kč vč. DPH

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.