Rekvalifikace

Obsluha elektrovozíku a motovozíku

AKREDITOVANÝ KURZ, MSMT-18194/2022-2
Ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 tun; v rozsahu 28 hodin teoretické výuky a 33 hodin praktické výuky.
Termín:
po 8. 4. 2024 - čt 18. 4. 2024, 8:00 - 15:00
Rozsah:
9 dnů, 63 hodin
Obsah:

Profil absolventa:

 • Absolvent bude dobře připraven teoreticky i prakticky na obsluhu elektrovozíků a motovozíků, včetně různých typů vozíků až do 5 tun.
 • Bude se orientovat v bezpečnostních požadavcích pro provoz těchto vozidel.
 • Naučí se základní pravidla silničního provozu a povinnosti řidiče vozíků.
 • Seznámí se s konstrukcí, funkcemi a přídavnými zařízeními elektrovozíků a motovozíků.
 • Zvládne interpretaci návodů k obsluze a provozních pokynů.
 • Bude schopen manipulovat s břemeny.
 • Naučí se provádět pravidelné kontroly a údržbu těchto vozidel.
 • Získá dovednosti potřebné k bezpečnému provozu v praxi.

Vstupní předpoklady:

 • Minimální věk: 18 let.
 • Požadavek na lékařské doporučení a dobrý zdravotní stav.
 • Kurz je určen pro uchazeče s ukončeným min. základním vzděláním.
 • Sebou na kurz vzít fotografii, která bude použita k vystavení průkazky

Metoda výuky: Přednášky, diskuse, individuální konzultace, praktické cvičení a praxe.

Učební plán: Rozdělen na teoretickou a praktickou část. 

Délka vyučovacích hodin: 

 • Teoretická část: 45 minut, většinou od 8:00 do 15:00 hodin od pondělí do čtvrtka.
 • Praktická část: 60 minut, většinou od 7:00 do 14:00 hodin od pátku do čtvrtka (bez soboty a neděle).

Obsah učebního plánu: Zahrnuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pravidla silničního provozu, konstrukci a bezpečnost práce, reakce na mimořádné události (např. nehody) a praktické cvičení.

Ověření znalostí a dovedností:

 • Teoretická část: Závěrečný písemný test s minimální úspěšností 90%.
 • Praktická část: Závěrečná zkouška v terénu s minimální úspěšností 90%.

Osvědčení o rekvalifikaci: Vyžaduje se minimálně 80% účast na výuce a úspěšné absolvování závěrečných zkoušek.

Účastník, který splní podmínky obdrží od nás Osvědčení o rekvalifikaci a průkaz obsluhy motorových vozíku.

Informace pro nezaměstnané: Kurz lze hradit prostřednictvím Úřadu práce jako součást rekvalifikace.

Poznámka: Uvedená cena platí pouze pro účastníky hrazené Úřadem práce; 21% DPH není zahrnuto v ceně.

Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz a podrobnější informace ke konání.

Teorie se koná v našich učebních prostorách v sídle DTO CZ, s.r.o., na adrese Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory.

Praxe probíhá v blízkém areálu vyhrazeném pro jízdy, který se nachází nedaleko naší společnosti.

Cena:
7 500 Kč vč. DPH
Poznámka: ! Uvedená cena 7 500 Kč je bez DPH , Cena kurzu s 21% DPH činí 9 075 Kč.
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.