Vyhrazená technická zařízení a technické profese

Odborná příprava pro obsluhu středotlakých kotlů III. a IV. Třídy dle NV č. 192/2022 Sb.

Příprava ke zkouškám Technické inspekce ČR ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. NV č. 192/2022 Sb.
Kurz je zaměřen na přípravu pracovníků, kteří se chystají vykonávat profesi topičů parních a horkovodních kotlů třídy III. a IV. Stejně tak je vhodný pro pracovníky, kteří chtějí obnovit nebo rozšířit své stávající osvědčení.
Termín:
po 13. 5. 2024 - st 15. 5. 2024, 8:00 - 16:30
Obsah:

Naše školení je pořádáno podle zákona č. 250/2021 Sb. a dle NV č. 192/2022 Sb. a zaměřuje se na poskytnutí odborné přípravy a znalostí potřebných pro obsluhu středotlakých kotlů. Probíhá pod odborným vedením lektora Ing. Jaromíra Holaňe s dlouholetou praxí, který čerpá ze svých praktických zkušeností.

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelené znalosti týkající se obsluhy středotlakých kotlů třídy III. a IV. Školení zahrnuje teoretické výklady a poznatky z dlouholeté praxe, aby byli účastníci připraveni na úspěšné přezkoušení a získání odborné způsobilosti dle NV č. 194/2022 Sb.

Struktura kurzu je přizpůsobena podle požadovaných rozsahů uchazeče. Po zaslání přihlášky se s vámi spojíme s potvrzením o přijmutí vaší závazné přihlášky a vyplněním požadovaných rozsahů a my vám zašleme potvrzení o účasti na daných dnech a cenu, kterou budete za školení hradit. Platbu nemusíte provádět hned, fakturu vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu.

Struktura kurzu:

1. den: Školení a přezkoušení z obsluhy plynových zařízení – účast povinná pro nové i stávající uchazeče, kteří obsluhují plynový kotel a nemají platné osvědčení (platnost osvědčení 3 roky). 

2. den: Školení o parních a horkovodních kotlích – účast povinná pro nové uchazeče, při prodloužení platnosti osvědčení není školení povinné.

• 3. den: Rozbor testových otázek a písemné ověření znalostí – účast povinná pro nové i prodlužující uchazeče.

Obsah kurzu:

  • 1 den: Plyn: úvod; fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení; provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním; první pomoc při otravě CO, popálení a úrazu elektrickým proudem.(ověření znalostí revizním technikem plynových zařízení)
  • 2 den: Zákon č. 251/2005 Sb., zákon č. 250/2021 Sb., Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., základy fyziky, paliva pro kotle, základy spalování, rozdělení kotlů, konstrukce a hlavní části kotlů, pomocná zařízení kotlů, úprava vody. Bezpečnostní a tlaková výstroj kotlů, provoz, obsluha, a údržba kotlů III. a IV. třídy, poruchy kotlů, měření, regulace, účinnosti a ztráty kotlů, seznámení s riziky a bezpečnosti práce v kotelnách.
  • 3 den: Rozbor testových otázek ke zkoušce TIČR, písemné ověření znalostí z obsluhy kotlů III. a IV. třídy

Přestože náš kurz má pevnou strukturu, přizpůsobíme se konkrétním požadavkům účastníků tak, aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám a zájmům. Stačí nám pouze poslat přihlášku a my se postaráme o to, abyste získali potřebné znalosti a dovednosti pro svou profesní dráhu.

Doufáme, že náš kurz Vám poskytne potřebné znalosti a dovednosti pro provádění revizí plynových zařízení dle platných předpisů. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na nás.

Těšíme se na setkání s Vámi na našem školení!

Zkouška:
Pro účast na zkoušce je nutné podat přihlášku prostřednictvím webových stránek Technické inspekce ČR (www.tirc.eu).
Lektoři:
Ing. Jaromír Holaň, Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. 

Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

Během kurzu je požadována prezence od 7:45 do 8:00 hodin, kdy dochází ke zahájení kurzu a registraci účastníků. Samotná výuka probíhá od 8:00 do 16:30 hodin, s přestávkami na oběd a krátkými přestávkami na odpočinek dle potřeby. 

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje, po oba dva dny.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU:

Po celou dobu školení:

  • Prezence: 7:45 - 8:00 hod.
  • Výuka: 8:00 - 16:30 hodin

Po ukončení kurzu každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. V rámci výuky obdržíte testové otázky dle požadovaných rozsahů.

Ceny podle požadovaných rozsahů uchazeče:

• 5.687,- Kč vč. DPH (4.700,- Kč bez DPH) - základní kurz s plynem (3 dny)

• 4.477,- Kč vč. DPH (3.700,- Kč bez DPH) - základní kurz bez plynu (2 dny)

• 3.267,- Kč vč. DPH (2.700,- Kč bez DPH) - opakovací kurz (1 den)

Cena:
5 687 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena kurzu bez DPH 4.700,- Kč
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.