Kvalita a automotive

QFD (Quality Function Deployment) + Benchmarking

QFD = Dům jakosti, Benchmarking
Termín:
čt 26. 9. 2024, 8:00 - 15:30
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

Quality Function Deployment (QFD) nebo-li Dům jakosti, je nástrojem, který aplikuje systémový přístup při vývoji výrobku a zlepšuje týmovou spolupráci i komunikaci mezi jednotlivými útvary v podniku. Spolu s metodikou Benchmarking tvoří významnou znalostní databázi, jak pro útvary technické nebo řízení jakosti, tak i pro oblast marketingového průzkumu trhu. Pomáhá firmám lépe pochopit požadavky zákazníka a pomocí různých nástrojů umožňuje aplikaci těchto požadavků do znaků jakosti produktů nebo procesů. V konečném důsledku se stává významnou výhodou v konkurenčním boji, protože pomáhá zvýšit pozitivní kvalitu a hodnotu výrobků a služeb pro zákazníky.

Cílem Benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí.
Důraz je kladen na využití vlastních předností a potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení je i učení se od konkurenčních společností. Společně s metodou Quality Function Deployment poskytuje Benchmarking velmi progresivní nástroj pro dnešní průmyslovou praxi.

 • Filozofie QFD a EQFD 
 • Definice a přínosy QFD 
 • Vývojové fáze výrobku 
 • Výstupy QFD 
 • Možnosti použití QFD 
 • Kde může QFD odstranit problémy? 
 • Historie QFD 
 • Systematický přístup QFD 
 • Rozdíly ve vnímání požadavků 
 • Plánování jakosti pomocí maticových diagramů (Čtyřmaticový přístup, Matice matic)
 • QFD: pravidla pro sestavení týmu a úloha organizace 
 • Dům jakosti a jeho popis 
  • Dům jakosti: Pokoj 1. Hlas zákazníka (teorie a příklad) 
  • Dům jakosti: Pokoj 1. Hlas zákazníka – Kanova charakteristika 
  • Dům jakosti: Pokoj 1. Hlas zákazníka – Informace o požadavcích zákazníka 
  • Dům jakosti: Pokoj 1. Hlas zákazníka – Informace o konkurenci
  • Dům jakosti: Pokoj 2. Překlad (teorie a příklad) 
  • Dům jakosti: Pokoj 3. Korelace mezi pokojem 1 a 2 (teorie a příklad) 
  • Dům jakosti: Pokoj 4. Konkurenční srovnání zákazníka (Benchmarking)
  • Dům jakosti: Pokoj 4. Konkurenční srovnání zákazníka ( příklady z automotive praxe) 
  • Dům jakosti: Pokoj 5. Technické srovnání (teorie a příklad) 
  • Dům jakosti: Pokoj 6. Konflikt zájmů (teorie a příklad) 
  • Dům jakosti: Pokoj 7. Důležitost - váha (teorie a příklad) 
  • Dům jakosti: Pokoj 8. Kvantifikace požadavků (teorie a příklad) 
 • Metody zabezpečování jakosti 
 • Přínosy QFD v průmyslu a shrnutí problematiky
 • Identifikace a řízení specifických požadavků zákazníka včetně příkladu z praxe
 • Benchmarking a jeho popis 
 • Definice Benchmarkingu 
 • Kde lze Benchmarking využít? 
 • Jaký je z Benchmarkingu užitek? 
 • Dělení Benchmarkingu (interní, externí, konkurenční, funkcionální atd.) 
 • Výkonový Benchmarking
 • Procesní Benchmarking 
 • Šablona vedení Benchmarkingu
 • Fáze Benchmarkingu 
 • Je Benchmarking legální? 
 • Kodex vedení Benchmarkingu 
 • Benchmarking v procesu vývoje 
 • Slovník pojmů 
 • Proces vedení Benchmarkingu
 • V průběhu školení praktické příklady/cvičení 

Kurz je určen pro management firem a technické úseky, tzn. pro konstruktéry, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, projektové vedoucí, zkušební techniky, nástrojaře, specialisty na výpočty a všem ostatním zájemcům o tuto oblast.

Doporučení: Účastníci musí mít základní znalosti o produktech, výrobních procesech a orientovat se v technické dokumentaci (BOM, výkresy, 3D data...).

Lektoři:
Ing. Dušan Jeřábek, Ing. Jaroslav Schwarz, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Poznámka:

V ceně tréninkového kurzu "Quality Function Deployment + Benchmarking" jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
3 388 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.