Sociální služby a zdravotnictví

REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ V PRAXI SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kurz akreditovaný MPSV ČR

Detaily kurzu

Název:
REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ V PRAXI SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Kurz akreditovaný MPSV ČR
Termín:
Kurz již proběhl. Nejbližší termín kurzu je pá 22.05.2020.
Cena:
970 Kč vč. DPH
Dlouhodobě stanovená a velmi výhodná cena
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Lenka Ožanová, tel.: 607 576 625, email: l.ozanova@dtocz.cz
Rozsah:
8 výukových hodin
Lektoři:
Bc. Dobromila KRISTOFORY

Program:
VZDĚLÁVACÍ KURZ rehabilitační ošetřování je z velké části v PRAKTICKÉM POJETÍ a je AKREDITOVÁN MPSV ČR


VÝUKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
8:30 hod. - 15:30 hod. (prezence od 8:00 hod.)


OBSAHOVÁ STRUKTURAVZDĚLÁVACÍHO KURZU REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠Seznámení s obsahem kurzu
*➠Rehabilitace – fyzioterapie, ergoterapie
*➠Rehabilitační prostředky pro ošetřování
*➠Imobilita, sekundární změny, komplikace a jejich prevence
*➠Polohování, nácvik sedu a stoje, přesuny mimo lůžko a na i z invalidního vozíku, nácvik lokomoce – chůze, jízda na invalidním vozíku
*➠Aktivní pohyb – kondiční cvičení, cvičení je zaměřeno na udržení rozsahu pohybu v kloubech, na správné držení těla, na nácvik obratnosti a koordinace
*➠Rozdělení pohybu dle věku a postižení, dechová gymnastika
*➠Kompenzační pomůcky: pomůcky umožňující sebeobsluhu, pomůcky umožňující resocializaci, úpravy prostředí


FORMA VZDĚLÁVACÍHO KURZU REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠ výkladu nezbytné teorie
*➠ praktické cvičení - nácvik polohování, nácvik sedu a stoje, přesuny, nácvik lokomoce....

Poznámka:
CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠Hlavním cílem je komplexní příprava pracovníků, kteří pracují nebo se chystají pracovat v zařízeních poskytujících aktivizační, pohybové a rehabilitační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
*➠Účastník kurzu získá a prohloubí si dovednosti v oblasti aktivizačních činností vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností klienta.
*➠Naučí se posilovat životní aktivizaci a kompetenci klientů, zvládne konkrétní postupy vedoucí k aktivizaci klienta.


ZAKONČENÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠kurz je zakončen ověřením znalostí formou testu
*➠na základě úspěšného vykonání testu obdrží absolventi
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ vzdělávacího kurzu s AKREDITACÍ MPSV ČR


VZDĚLÁVACÍ KURZ REHABILITAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ JE URČEN:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zák. o soc. službách)
*➠sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
*➠vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
*➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)


!!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNAVATELE !!!!

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.