Auditor QMS, EMS, BOZP, ISMS, IATF, zdravotnictví, laboratoře a zkušebny

ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém řízení bezpečnosti informací

Přechod od nesystémového a neuceleného řízení bezpečnosti informací k bezpečnosti řízené a komplexní.
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

Požadavky na znalosti účastníků semináře: základní orientace v systému řízení (managementu).

Z obsahu semináře ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací: 

 • Výklad základních pojmů (data, informace, rizika, hrozby, bezpečnost, zabezpečení, důvěrnost, dostupnost, integrita) 
 • Struktura normy ČSN ISO/IEC 27001 a výklad požadavků 
 • Strategie a odpovědnost vedení 
 • Řízení rizik, analýza rizik, metody hodnocení rizik 
 • Zpětná vazba systému 
 • Ukázková dokumentace a příklady: 
 1. Politika bezpečnosti informací 
 2. Evidence informačních aktiv 
 3. Zpráva o hodnocení rizik 
 4. Prohlášení o aplikovatelnosti 
 5. Plán zvládání rizik 
 6. Zpráva z přezkoumání vedením 
 7. Integrace s dalšími systémy managementu

Cílem semináře je podat celkový přehled o managementu bezpečnosti informací. Účastníci semináře se seznámí se všemi nezbytnými aspekty zavedení ISMS: stanovení strategie bezpečnosti, analýza a zvládání rizik, výběr vhodných opatření, způsoby testování a kontroly, zlepšování/přizpůsobování systému změnám.

Seminář ČSN EN ISO/IEC 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací je určen pro zástupce společností, kteří uvažují nebo se chystají implementovat systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN EN ISO/IEC 27001, zástupce společností, které již mají management bezpečnosti informací zavedený a potřebují si ověřit své vlastní přístupy a koncepci, všem, kteří potřebují integrovat požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 do stávajícího systému managementu.

Lektoři:
Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu.

1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na kurz. 

2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty.   

3. Dne 21. listopadu 2022 v 8,00 hod. začne živé ONLINE vysílání s lektorem.   

4. Po úspěšném absolvování ONLINE kurzu zašleme účastníkům Osvědčení poštou. 

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
3 872 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.