Ekologie, EMS

Environmentální legislativa

(kurz shodný s 2. modulem kurzu Manažer EMS)
Cena včetně DPH
12 705 Kč

Detaily kurzu

Název:
Environmentální legislativa
(kurz shodný s 2. modulem kurzu Manažer EMS)
Cena:
12 705 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s. r. o.
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková, +420 595 620 154, email: g.kasokova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Bohuslav Novák
Rozsah:
38 hodin
Lektoři:
Ing. Bohuslav Novák
Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Program:
Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka 1.- 4. den: 8:00 - 16:00 hod.
Výuka 5. den: 8:00 - 14:00 hod.

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa":
Řízení agendy ekologie
Nakládání s vodami a ochrana vod
Nakládání s odpady, obaly
Nakládání s chemickými látkami (NCHLS)
Prevence závažných havárií (PZH)
Ochrana ovzduší
Ekologická újma (EÚ)

Kurz Environmentální legislativa je určen pro vedoucí manažery ochrany životního prostředí v průmyslu a službách, konzultanty systémů environmentálního managementu, organizátory trenérských a vzdělávacích akcí, pracovníky státní správy a samosprávy a inspekčních orgánů s působností v ochraně životního prostředí, pedagogy a výzkumné pracovníky se zaměřením na formy a nástroje environmentálního managementu.
Poznámka:
Výuka kurzu Environmentální legislativy je ukončena závěrečným testem.

Úspěšní absolventi získají osvědčení o vzdělávání k tomuto tématu v rozsahu 38 hodin.

V ceně jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.


Doporučení pro zájemce o tento kurz:

Zájemci, doporučujeme Vám se zúčastnit jednodenního semináře na téma "Struktura právních norem v ČR, Základní environmentální legislativa", který se koná dne 22.5.2018 v DTO CZ., s.r.o. Pro účastníky celotýdenního kurzu Environmentální legislativa je tento seminář zdarma (nutno mít podanou přihlášku na kurz Environmentální legislativa již do 21. 5. 2018), pro ostatní za poplatek: 2.000,- Kč (bez DPH). Svou přítomnost na semináři nahlaste do 21. 5. 2018 na emailu: g.kasokova@dtocz.cz.


Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,1MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.