Ekologie, EMS

MANAŽER EMS

Cena včetně DPH
31 460 Kč

Detaily kurzu

Název:
MANAŽER EMS
Cena:
31 460 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková, +420 595 620 154, email: g.kasokova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Kateřina Němčíková
Rozsah:
104 hodin + 4 hodiny zkoušky
Lektoři:
Ing. Kateřina Němčíková
Ing. Bohuslav Novák
Ing. Marcela Svobodová
Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Ing. Lumír Pektor
Program:
Kurz Manažer EMS je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Z obsahu kurzu Manažer EMS:
1. modul: Úvod do environmentálního managementu (termín 20.- 22. dubna 2020)
2. modul: Environmentální legislativa (termín 18. - 22. května 2020)
3. modul: Environmentální a prevenční programy (termín 16. - 17. června 2020)
4. modul: Příprava auditorů EMS (termín 21. - 23. září 2020)

Zkoušky 24. září 2020

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka první až poslední den modulu: 8:00 - 16:00 hod.

Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu":
Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí)
Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
Registr environmentálních aspektů, dopadů
Zpracování plánů, koncepcí a opatření v oblasti životního prostředí
Struktura environmentálního managementu

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa":
Řízení agendy ekologie
Struktura právních norem v ČR
Správní řád
Nakládání s vodami o ochrana vod
Nakládání s odpady, obaly
Nakládání s chemickými látkami (NCHLS)
Prevence závažných havárií (PZH)
Ochrana ovzduší
Ekologická újma (EÚ)

Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy":
Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC)
Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)
Posuzování vlivů na životní prostředí
Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS
Normy v oblasti ochrany životního prostředí
Energetický audit

Z obsahu kurzu "Příprava auditorů EMS":
Typy auditů, cíle auditů, postupy při auditech, zákaznické audity
Požadavky normy ČSN EN ISO 19011
Výklad ISO 14011 (pro auditory), odborná způsobilost auditorů
Plánování a příprava auditů EMS - praktický nácvik auditu EMS
Poznámka:
V ceně kurzu Manažer EMS jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.
Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019.

Na závěr kurzu Manažer EMS obdrží účastníci osvědčení o absolvování a získají možnost přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer EMS, případně Auditor EMS.

Prezence: 7:30 - 8:00 hod.
Výuka první až poslední den modulu: 8:00 - 16:00 hod.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.