Ekologie, EMS

Manažer EMS

Kurz je určen pro manažery environmentu v organizaci.
Rozsah:
13 dnů, 108 hodin
Obsah:

Kurz Manažer EMS je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Z obsahu kurzu Manažer EMS:

1. modul: Úvod do environmentálního managementu (termín 13.- 15. září 2021)

2. modul: Environmentální legislativa (termín 11. - 15. října 2021)

3. modul: Environmentální a prevenční programy (termín 11. - 12. listopadu 2021)

4. modul: Příprava auditorů EMS (termín 13. - 15. prosince 2021)

Zkoušky 16. prosince 2021


Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu": 

 • Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí) 
 • Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001 
 • Požadavky normy ČSN ISO 14004 
 • Registr environmentálních aspektů, dopadů 
 • Zpracování plánů, koncepcí a opatření v oblasti životního prostředí 
 • Struktura environmentálního managementu

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa": 

 • Řízení agendy ekologie 
 • Struktura právních norem v ČR 
 • Nakládání s vodami o ochrana vod 
 • Nakládání s odpady, obaly 
 • Nakládání s chemickými látkami (NCHLS) 
 • Prevence závažných havárií (PZH) 
 • Ochrana ovzduší Ekologická újma (EÚ)

Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy": 

 • Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC) 
 • Integrovaný registr znečišťování (IRZ) 
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 
 • Posuzování vlivů na životní prostředí 
 • Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS 
 • Normy v oblasti ochrany životního prostředí 
 • Energetický audit

Z obsahu kurzu "Příprava auditorů EMS": 

 • Typy auditů, 
 • Cíle auditů, 
 • Postupy při auditech, 
 • Zákaznické audity 
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 19011 
 • Výklad ISO 14011 (pro auditory)
 • Odborná způsobilost auditorů 
 • Plánování a příprava auditů EMS 
 • Praktický nácvik auditu EMS
Lektoři:
Ing. Kateřina Němčíková, Ing. Bohuslav Novák, Ing. Marcela Svobodová, Ing. Jana Kodymová, Ph.D., Ing. Lumír Pektor
Poznámka:

Doporučujeme si sebou do výuky přinést normy ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019.

Na závěr kurzu Manažer EMS obdrží účastníci osvědčení o absolvování a získají možnost přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer EMS, případně Auditor EMS.

V ceně kurzu Manažer EMS jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.

Cena:
31 460 Kč vč. DPH
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková
602 491 061
g.kasokova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.