Kvalita a automotive

Nástroje Lean Six Sigma

Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obch
Termín kurzu:
st 24.06.2020 - pá 26.06.2020
Cena včetně DPH
8 712 Kč

Detaily kurzu

Název:
Nástroje Lean Six Sigma
Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obch
Termín:
st 24.06.2020 - pá 26.06.2020
Cena:
8 712 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Helena Ličková, +420 595 620 113, +420 606 638 548, email: h.lickova@dtocz.cz
Garant:
Ing. Vladimír Volko
Rozsah:
3 dny
Lektoři:
Ing. Vladimír Volko
Program:
Tento kurz Nástroje Lean Six Sigma poskytne účastníkům ucelený přehled statistiky a nástrojů používaných v rámci Lean Six Sigma, fáze cyklu DMAIC, možnost vyzkoušet si vše na případových studiích a praktických cvičeních.
Cílem tohoto kurzu je naučit účastníky pracovat s daty a používat základní nástroje Lean Six Sigma. Tím se ve firmách zvýší způsobilost procesů a minimalizují se neshody.
Kurz je určen pro všechny zaměstnance, pro členy projektových týmů Six Sigma, pro vedoucí pracovníky podniků, kde se Six Sigma implementuje.

Z obsahu kurzu Nástroje Lean Six Sigma:
Základy statistiky – pojmy (statistický soubor, výběrový soubor, statistický objekt, statistický znak)
Míry polohy – druhy průměrů a jejich použití (aritmetický, kvadratický, geometrický, Medián, Modus)
Míry variability – R, s a jejich použití (směrodatná odchylka pro základní a výběrový soubor)
Jednoduché statistické a analytické nástroje analýzy dat a zlepšování
Pareto, Histogram, Ishikawa a 5why, FMEA procesu –příklady
DMAIC – základy projektového přístupu, systematické řešení problémů
Analýza dat – testování hypotéz (ANOVA, Chi-square, t-test, regrese), korelace, regresní analýza, normalita rozdělení
Proces – procesní popis, struktura, principy, parametry výkonnosti (KPI) – k čemu, jak použít
Regulační diagramy – principy, typy diagramů měření, typy diagramů srovnávání
Způsobilost – stroje, procesu, cpk, ppk – co, k čemu, jak interpretovat
Příklady na regulaci procesu
Strukturování rozsahu projektu – WBS (work breakdown structure)
DMAIC – detailní popis a postup v jednotlivých fázích/krocích
Risk management v projektech zlepšování – použití již probraných nástrojů
Stakeholder analysis – nástroje SA a příklady použití u interních projektů
Analýza měřicího systému (Gage R+R)
Trénink na statistických datech:
- nalézt vzory out-of-control
- vyhodnotit ppk, cpk
- posoudit „kvalitu dat“ před interpretací
- posoudit závislost jevů na základě statistické analýzy
DOE – návrh experimentu plný, redukovaný design

Poznámka:
Prezence: 7.45 - 8.00 hodin
Výuka: 8.00 - 15.30 hodin

V ceně kurzu Nástroje Lean Six Sigma jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu Nástroje Lean Six Sigma obdrží účastníci osvědčení o úspěšném absolvování.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ dle vašich konkrétních požadavků.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.