Lidské zdroje a personalistika

Personalista/Personalistka - HR manager/HR managerka

Online forma kurzu není akreditována MŠMT
Určeno specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů a všem, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů
Termín:
čt 15. 2. 2024 - pá 10. 5. 2024, 9:00 - 16:00
Rozsah:
120 hodin
Obsah:

ODBORNÝ A TERMÍNOVÝ PROGRAM KURZU S DLOUHOLETOU TRADICÍ VÍCE NEŽ 15 LET.

Začátek každého soustředění od 9.00 - cca do 16.00 hod (první den od 8.30 hod). Výuka probíhá vždy ve čtvrtek nebo v pátek po celý den .

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU: Jen u nás se dozvíte, vždy něco navíc. Přednášky a témata jsou aktualizovány podle současné legislativy a dnešních trendů v Personalistice!!!

 - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

 - Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

 - Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

 - Organizování vzdělávání zaměstnanců

 - Zajišťování náborových činností

- Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

 - Organizování kolektivního vyjednávání

PROFIL ABSOLVENTA PO UKONČENÍ KURZU :

ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI: • personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn • výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům • nejmodernější trendy personálního řízení • definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, včetně benefitů ve fiktivní společnosti • efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd. • definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení • na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech • zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí • plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení • správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu • plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace • organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci • plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM:

• specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů • a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost.

Zkouška:
Účastníci online kurzu se v případě zájmu mohou osobně zúčastnit závěrečné zkoušky.
Lektoři:
Kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených lektorů s dlouholetou praxí
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu.
1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na kurz.

2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty. 

3.  Po úspěšném absolvování ONLINE kurzu zašleme účastníkům Osvědčení poštou. 

4. Jednotlivé semináře budou termínově uvedena v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat.

Cena:
18 090 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.