Lidské zdroje a personalistika

Personalista/Personalistka - HR manager/HR managerka

Ukončeno autorizační zkouškou na profesní činnost PERSONALISTA
Pro začínající i pokročilé personalistky a personalisty, kteří mají zájem si prohloubit nebo doplnit znalosti v oblasti HR - Lidských zdrojů
Termín:
termín bude upřesněn dle zájmu
Rozsah:
120 hodin
Obsah:
 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě I:
 •  Vznik pracovního poměru, překážky v práci, skončení pracovního poměru, hromadné propouštění, doručování písemností. Druhy pracovněprávních vztahů a vztahy k odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

Talent management:

 • Řízení talentů je jednou z HR strategií, která umožňuje firmám nalézat, rozpoznat, vzdělávat, rozvíjet a udržet si své klíčové zaměstnance.

Pracovní pohovory v klidu a s nadhledem:

 • Získávání a výběr zaměstnanců, časté otázky u pohovoru, záludné otázky u pohovoru. 
 • Generace a jejich charakteristiky. Test osobnosti. 
 • Přijímání zaměstnanců. Jak vybrat vhodného uchazeče.
 • Metody zpracování týmových rolí, Adaptace zaměstnanců. Preboarding a onboarding.

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě II:

 • Osobní spis - postup získávání, pohovor, výběr zaměstnanců, přijímání a ukončování pracovního poměru, dohody. 
 • Předpisy upravující mzdy a platy.

Vedení a motivace zaměstnanců:

 • Volba správné strategie pro motivaci, motivační programy. Vazba na plány osobního rozvoje.
 •  Obsah a rozsah benefitních programů.

BOZP a PO ve firmě:

 • Úvod do problematiky BOZP a PO, seznámení se s platnou právní úpravou BOZP a PO a povinnostmi vyplývajícími se zákoníku práce.

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě III.: 

 • Pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti. 
 • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců.

Psychologie v rukou HR Manažera:

 • Základy asertivity a techniky asertivního jednání, osobnostní charakteristiky (typologie a její využití v práci HR Managera). 
 • Kognitivní omyly. Obrana proti manipulaci, vyjádření kritiky a hněvu.

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců:

 • Hodnocení zaměstnanců a jeho cíle, proces hodnocení zaměstnanců. Metody hodnocení zaměstnanců. Kompetenční modely. Chyby pravidelného hodnocení zaměstnanců. Hodnotící rozhovor.

Zajišťování náborových činností:

 • Řízení efektivního procesu náboru, výběru a příjmu nových zaměstnanců, Definice generací - pochopení priorit a očekávání. 
 • Zdroje náborů zaměstnanců, metody výběrů zaměstnanců. Organizace Assessment Centre (AC). Adaptační plány a informační materiály při nástupu do pracovního poměru
 • Analýza životopisů. 
 • Propojenost HR, PR a IT v procesech náboru a výběru zaměstnanců

Odhalování a zvládání manipulace, asertivní jednání:

 • Kdo je manipulátor, dělení manipulátorů. Útoky na Vaše emoce. 
 • Jak se bránit manipulátorovi, asertivita

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti:

 • Úprava dokumentů podle platné formy, systémy ukládání dokumentů a pravidla skartace. 
 • Způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst. 
 • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů.

Best practise

 • Výměna praktických informací účastníků kurzu, příprava na závěrečnou zkoušku.

Nabízíme Vám možnost se přihlásit na jednotlivé přednášky v kurzu zvlášť, jednotlivé termíny samostatných přednášek budou brzy vyhlášeny i s termíny na www.dtocz.cz


ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI:

 • personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn• výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům 
 • nejmodernější trendy personálního řízení • definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, včetně benefitů ve fiktivní společnosti 
 • efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd. 
 • definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení 
 • na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech 
 • zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí 
 • plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení 
 • správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu 
 • plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace 
 • organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci 
 • plánovat a sestavit pracovní popis

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM

 • specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů 
 • všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost. 
 • Kurz je samozřejmě vhodný i pro budoucí zájemce o práci v personalistice. 

·  

Zkouška:
autorizovaná zkouška dle NSK pro profesi Personalista
Lektoři:
Kolektiv vysoce kvalifikovaných a zkušených lektorů s dlouholetou praxí
Poznámka:
 • Začátek každého soustředění od 9.00 - do 16.30 hod (první den od 8.30 hod). Výuka probíhá vždy v pátek po celý den, co 14 dní je výuka i ve čtvrtek. 
 • Jen u nás se dozvíte, vždy něco navíc. Přednášky a témata jsou aktualizovány podle současné legislativy a dnešních trendů v Personalistice!!!
 • Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce v rámci tzv. Zvolené rekvalifikace - PORADÍME VÁM.
 • Nabízíme také možnost úhrady kurzu na splátky.
 • Po ukončení kurzu získá účastník: 2 certifikáty - Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu - Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista"

V Ceně je zahrnuto - příprava výukového materiálu od lektorů - výuka lektorů - drobné občerstvení

Cena:
14 950 Kč vč. DPH
Poznámka: v ceně kurzu je autorizovaná zkouška dle NSK pro profesi Personalista
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.