Ekologie, EMS

Podnikový ekolog - rekvalifikační kurz

Vše, co potřebujete znát a umět v oblasti podnikové ekologie. Akreditovaný rekvalifikační kurz. Zakončeno zkouškou na profesní kvalifikaci Podnikový ekolog.
Rozsah:
18 dnů, 140 hodin
Obsah:

Rekvalifikační kurz Podnikový ekolog je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení environmentálního managementu, jsou na pozici firemního ekologa, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.Kurz se skládá z prezenční výuky a samostudia formou ONLINE nebo OFFLINE. 

Z obsahu kurzu Podnikový ekolog:

1. modul: Úvod do environmentálního managementu (termín 13.- 15. září 2021) formou PREZENČNÍ

Seznámení se  Správním řádem formou ONLINE a OFFLINE

2. modul: Environmentální legislativa (termín 11. - 15. října 2021) formou PREZENČNÍ

3. modul: Environmentální a prevenční programy (termín 11. - 12. listopadu 2021) formou PREZENČNÍ

Nácvik praktických povinností podnikového ekologa formou ONLINE a OFFLINE

Zkoušky 16. prosince 2021


Z obsahu kurzu "Úvod do environmentálního managementu": 

 • Úvod do problematiky životního prostředí (základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí) 
 • Základní požadavky EMS dle normy ČSN EN ISO 14001 
 • Registr environmentálních aspektů, dopadů 
 • Zpracování plánů, koncepcí a opatření v oblasti životního prostředí 
 • Struktura environmentálního managementu

Z obsahu kurzu "Environmentální legislativa": 

 • Řízení agendy ekologie 
 • Struktura právních norem v ČR 
 • Nakládání s vodami o ochrana vod 
 • Nakládání s odpady, obaly 
 • Nakládání s chemickými látkami (NCHLS) 
 • Prevence závažných havárií (PZH) 
 • Ochrana ovzduší 
 • Ekologická újma (EÚ)

Z obsahu kurzu "Environmentální a prevenční programy": 

 • Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC) 
 • Integrovaný registr znečišťování (IRZ) 
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 
 • Posuzování vlivů na životní prostředí 
 • Mezinárodní normalizační aktivity a EMAS 
 • Normy v oblasti ochrany životního prostředí 
 • Energetický audit
Zkouška:
Autorizační zkouška na profesní kvalifikaci
Lektoři:
Ing. Kateřina Němčíková, Ing. Bohuslav Novák, Ing. Marcela Svobodová, Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Poznámka:

Doporučujeme si sebou do výuky přinést normu ČSN EN ISO 14001:2016.

Na závěr rekvalifikačního kurzu Podnikový obdrží účastníci Osvědčení o autorizaci na profesní kvalifikaci Podnikový ekolog. . 

V ceně kurzu Podnikový ekolog jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky, malé občerstvení a realizace autorizační zkoušky na profesní kvalifikaci. 

Cena:
31 460 Kč vč. DPH
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková
595 620 154
g.kasokova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(5,3MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.