Lidské zdroje a personalistika

Práce s talenty, spolupráce se školami, specifika práce s mladou generací

Propojení školy a praxe, nový pracovník na pracovišti, talent pro praxi, školství a spolupráce
Cena včetně DPH
1 694 Kč

Detaily kurzu

Název:
Práce s talenty, spolupráce se školami, specifika práce s mladou generací
Propojení školy a praxe, nový pracovník na pracovišti, talent pro praxi, školství a spolupráce
Cena:
1 694 Kč vč. DPH
výhodná cena za 8 hodinový seminář
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Jana IVan, tel.: 724 211 606
Garant:
Ing. Šárka Janků, PhD.
Rozsah:
8 hodin
Lektoři:
Ing. Šárka Janků, PhD.
Program:
Tento seminář je součástí rekvalifiakčního kurzu Personalista - HR Manažer.
Každý účastník tohoto semináře obdrží OSVĚDČENÍ.
Výuka: 24. 4. 2020
8.30 hod prezence
9.00 hod výuka
16.00 hod - konec výuky

Obsahová náplň semináře:

Kvalifikovaných lidí není nikdy dost, proto je pro každou zdravou firmu nezbytné podílet se na vzdělávání nové
generace pracovníků napříč profesním spektrem. V současném turbulentním prostředí, kdy "není na nic čas",
dochází k nesouladu mezi tím, co se učí ve školách, a mezí tím, co požaduje podnikatelská praxe. V důsledku na
to doplácí ti nejzranitelnější, a to absolventi škol. Tato situiace vede k postupnému nezájmu a určité letargii u
těch absolventů, kteří přichází do praxe s očekáváním a vizí uplatnit se. Tento fakt si naštěstí uvědomuje stále
více firem a spolupráce mezi nimi a školami se opět dostává na takovou úroveň, jakou si zaslouží.


Práce s talenty, spolupráce se školami, specifika práce s mladou generací


1. Školství – příprava mladých lidí pro praxi
2. Talent pro praxi – kdo je a kdo není „talent“ pro praxi
3. Propojení školy a praxe - význam spolupráce mezi školami a firmami
4. Nový pracovník na pracovišti – jak nového pracovníka zaujmout a stabilizovat

Poznámka:
NFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Seminář se uskuteční v DTO CZ, s.r.o., (dříve Dům techniky Ostrava) dne
var. symbol: 32 42 20 06
IČ: 47666439
DIČ: CZ47666439
CENA 1694,- Kč

PLATBA:
Při bankovním převodu předložte u prezence kopii příkazu k úhradě.
- Daňový doklad obdržíte u prezence, nebo následně poštou.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:
- malé občerstvení
- příprava výukového materiálu od lektorů
- výuka lektorů

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.