Radiační ochrana, ionizující záření

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

aneb „Kurz pro zubaře, veterináře a pracovníky s kostním denzitometrem“
Cena včetně DPH
1 815 Kč

Detaily kurzu

Název:
Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta
aneb „Kurz pro zubaře, veterináře a pracovníky s kostním denzitometrem“
Cena:
1 815 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Darina ŠABACKÁ, 724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
Garant:
Doc. RNDr. Jiří ŠVEC, CSc.
Rozsah:
6 hodin dle zákona 409/2016 Sb. § 20 odstav. 1
Lektoři:
Doc. RNDr. Jiří Švec, Csc. - VŠB - TU Ostrava, Institut fyziky
Ing. Jan Kropáček - SÚJB, RC Ostrava, vedoucí pracoviště
Mgr. Lukáš Macura - SÚJB, RC Ostrava
MUDr. Helena Víchová – Ústav radiodiagnostiky FN Ostrava
Ing. Miroslav Sroka, CSc. – do roku 2010 SÚJB Ostrava
Program:
1. přednáška
● Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření.
● Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana.

2. přednáška
● Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření.
● Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření.
● Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření.
● Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění.

3. přednáška
● Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci.
● Vymezení sledovaného pásma.
● Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření.
● Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry.

4. přednáška
● Registrant – role, požadavky na registranta a registraci.
● Registrace
● Národní radiologické standardy, interní klinický audit.
● Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

5. a 6. přednáška
● Právní předpisy.
● Odpovědnost za odůvodnění a indikace.
● Diagnostické referenční úrovně.
● Radiační zátěž pracovníků a pacientů.
● Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti.
● Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření.

závěr – písemný test a zakončení kurzu

●●● Na závěr kurzu účastníci, kteří úspěšně vypracovali písemný test, získají osvědčení v souladu s rozhodnutím SÚJB č. j. SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017. ●●●

Časový program
7:45 - 8:00 h prezence
8:00 - 14:00 h odborný program
Zákon 409/2016 Sb. § 20 odstav. 1 ukládá absolvovat kurz v délce 6 hodin.
Poznámka:
DTO CZ je společností s povolením SÚJB k realizaci kurzů.

Termíny konání
● 25.10. 2018
● Další termíny kurzů se připravují

Místo konání
DTO CZ, s. r. o.
Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat
● Darina Šabacká
724 217 370, d.sabacka@dtocz.cz
● Veronika Šlosarková
724 339 311, v.slosarkova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.