Radiační ochrana, ionizující záření

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Kurz je určen stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostními denzitometry
Výuka se skládá z šesti přednášek a rozsah je stanovena na 6 hodin, který ukládá Zákon 409/2016 Sb. § 20 odstav.1. Opakování kurzu je zákonem stanoveno na 5 let.
Termín:
st 19. 10. 2022, 8:00 - 14:00
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

DTO CZ, s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č.j.: SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017 k realizaci přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla povolena podle zákona SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.

Účastníci kurzu obdrží sylaby jednotlivých přednášek.

1. přednáška

 • Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření
 • Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně

2. přednáška

 • Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření
 • Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření
 • Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření
 • Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění

3. přednáška

 • Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci
 • Vymezení sledovaného pásma
 • Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření
 • Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry

4. přednáška

 • Registrant – role, požadavky na registranta a registraci
 • Registrace 
 • Národní radiologické standardy, interní klinický audit
 • Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

.5. a 6. přednáška

 • Právní předpisy
 • Odpovědnost za odůvodnění a indikace
 • Diagnostické referenční úrovně
 • Radiační zátěž pracovníků a pacientů
 • Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti
 • Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření

Na závěr kurzu každý účastník obdrží krátký test (20 otázek), který má za účel ověřit pochopení výkladu.

Lektoři:
Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. - VŠB - TU Ostrava, Mgr. Lukáš Macura - SÚJB, RC Ostrava, Ing. Miroslav Sroka, CSc.
Poznámka:

Prezence: 7:45 - 8:00 hodin

Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení do kurzu.

Školíme přes aplikaci Zoom a v případě, že Vám zásady Vaší organizace nebo jiné důvody neumožňují instalaci aplikace, můžete na uvedeném odkazu zvolit variantu připojení prostřednictvím webového prohlížeče.

Vyžadujeme k účasti na online výuce minimálně audio zařízení a přístup k e-mailu.

Na závěr kurzu účastníci získají osvědčení, které zašleme poštou na adresu.

Jedná se o Hybridní formu výuky, kdy si každý účastník zvolí, zdali mu vyhovuje online výuka nebo prezenční výuka.

Cena:
2 783 Kč vč. DPH
Poznámka: 2.300,- Kč bez DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(3,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,3MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.