Radiační ochrana, ionizující záření

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Kurz je určen stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostními denzitometry
Kurz poskytuje šestihodinový program zaměřený na přípravu osob pro zajištění radiační ochrany, který ukládá Zákon 409/2016 Sb. § 20 odst. 1. Opakování kurzu je zákonem stanoveno na 5 let.
Termín:
so 8. 6. 2024, 8:00 - 14:00
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

"Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta" je zaměřen na stomatology, veterináře a pracoviště s kostními denzitometry. 
Kurz poskytuje šestihodinový program zaměřený na přípravu osob pro zajištění radiační ochrany. Lektory tvoří zkušení odborníci v oblasti radiační ochrany, a garantem kurzu je doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.

Přednášky kurzu pokrývají témata jako ionizující záření, biologické účinky, radiační ochrana, kategorizace v radiační ochraně, registrace, právní předpisy a zkoušky v oblasti ionizujícího záření 

Doporučuje se, aby kurz absolvoval pracovník, který bude reálně obsluhovat rentgenová zařízení. Účastníci získají komplexní znalosti v oblasti radiační ochrany, s důrazem na roli registranta v oblasti ionizujícího záření. Obsah kurzu zahrnuje informace o fyzikálních vlastnostech ionizujícího záření, biologických účincích, právních předpisech a otázkách týkajících se radiační zátěže pracovníků a pacientů. 

Zkoušky a osvědčení:

Po absolvování kurzu bude účastníkovi poskytnut krátký test, který slouží k ověření porozumění probíranému učivu. Úspěšnost testu není podmínkou pro získání osvědčení, ale slouží k ověření obsahu výuky. Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření je hlavním cílem kurzu. Absolventi na konci kurzu obdrží osvědčení, a opakování kurzu je stanoveno každých 5 let.

Lektoři:
Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. - VŠB - TU Ostrava, Mgr. Lukáš Macura - SÚJB, RC Ostrava, Ing. Miroslav Sroka, CSc.
Poznámka:

Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o přijetí na kurz. Úhrada kurzu probíhá na základě námi vystavené faktury, kterou od nás obdržíte e-mailem 14 dní před zahájením kurzu.

Bližší informace naleznete v obchodních podmínkách ZDE

Účastníci obdrží elektronickou podobu sylabu obsahující detailní informace o tématech kurzu.

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje. 

Užitečné odkazy: SÚJB

Těšíme se na setkání s Vámi na našem školení!

DTO CZ, s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č.j.: SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017 k realizaci přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla povolena podle zákona SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.

Cena:
3 025 Kč vč. DPH
Poznámka: Cena kurzu bez DPH 2.500,- Kč
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.