Radiační ochrana, ionizující záření

Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Kurz je určen stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostními denzitometry
Oblíbený kurz Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta, poskytuje komplexní znalosti v radiační ochraně.
Termín:
so 2. 12. 2023, 8:00 - 14:00
Rozsah:
1 den, 6 hodin
Obsah:

Kurz Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta je  oblíbenou výukou, která nabízí účastníkům komplexní znalosti v oblasti radiační ochrany. Celkový rozsah kurzu je stanoven na 6 hodin v souladu se Zákonem 409/2016 Sb. § 20 odst. 1. 

Lektory kurzu jsou zkušení odborníci, kteří působí na kvalifikovaných pracovištích, jako je SÚJB, a dlouholetí pracovníci v oblasti radiační ochrany. Garantem kurzu je doc. RNDr. Jiří Švec, CSc., vynikající odborník s dlouholetou zkušeností v oblasti radiační ochrany.  

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování. Opakování kurzu je zákonem stanoveno na 5 let, což umožňuje účastníkům pravidelně aktualizovat své znalosti a dovednosti v oblasti radiační ochrany.  

Kurz se skládá z následujících přednášek:

1. přednáška

 • Ionizující záření, přímá a nepřímá ionizace, RTG záření, RTG lampa, vlastnosti RTG záření, interakce RTG záření a jejich význam, absorpce RTG záření
 • Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochrana

2. přednáška

 • Biologické účinky záření, interakce ionizujícího záření s živou hmotou, tkáňové reakce, stochastické a nestochastické účinky záření
 • Principy radiační ochrany – odůvodnění, optimalizace, limity, zabezpečení zdrojů ionizujícího záření
 • Usměrňování ozáření, minimalizace rizika ionizujícího záření
 • Způsoby radiační ochrany – vzdálenost, čas, stínění

3. přednáška

 • Kategorizace v radiační ochraně – zdroje ionizujícího záření, pracoviště, pracovníci
 • Vymezení sledovaného pásma
 • Způsoby detekce ionizujícího záření, metody měření ionizujícího záření
 • Monitorování pracoviště, radiometry, dozimetry

4. přednáška

 • Registrant – role, požadavky na registranta a registraci
 • Registrace
 • Národní radiologické standardy, interní klinický audit
 • Role osoby zajišťující radiační ochranu registranta

5. a 6. přednáška

 • Právní předpisy
 • Odpovědnost za odůvodnění a indikace
 • Diagnostické referenční úrovně
 • Radiační zátěž pracovníků a pacientů
 • Zkoušky ZIZ – přejímací dlouhodobé stability, provozní stálosti
 • Zajištění radiační ochrany při používání zdrojů ionizujícího záření

Na závěr kurzu bude každému účastníkovi poskytnut krátký test sestávající z 20 otázek. Tento test slouží k ověření jejich porozumění probíranému učivu.

Je důležité zdůraznit, že pro získání osvědčení není nutné dosáhnout určité procentní úspěšnosti při absolvování testu. Jeho účelem je pouze ověřit obsah výuky. 

Zajisté se stane naše školení významným krokem ve vaší profesní kariéře a posílí vaše odborné znalosti v oblasti radiační ochrany. Těšíme se na společné setkání a věříme, že společně dosáhneme vašich profesních cílů. S námi budete připraveni na nové výzvy a budete mít jistotu svých odborných schopností.

DTO CZ, s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č.j.: SÚJB/OEHO/6095/2017 ze dne 28. 3. 2017 k realizaci přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla povolena podle zákona SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona.

Lektoři:
Doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. - VŠB - TU Ostrava, Mgr. Lukáš Macura - SÚJB, RC Ostrava, Ing. Miroslav Sroka, CSc.
Poznámka:

Zatím nemusíte provádět žádnou platbu, fakturu Vám zašleme e-mailem 14 dní před zahájením kurzu. 

Časový harmonogram a organizační pokyny zašleme e-mailem 5 dní před zahájením vzdělávací akce. 

Během kurzu budou účastníci mít k dispozici malé občerstvení, včetně vody, kávy a čaje, abyste měli dostatek energie během výuky, která bude končit vždy kolem 14:00 hodiny. 

Samotná výuka probíhá od 8:00 do 14:00 hodin s přestávkami na oběd a krátkými odpočinkovými přestávkami dle potřeby. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU: 

Prezence: od 7:45 do 8:00 hodin (zahájení výuky)

Výuka (první část): od 8:00 do 11:00 hodin

Přestávka: od 11:00 do 11:30 hodin

Výuka (druhá část): od 11:30 do 14:00 hodin

Po ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena:
2 783 Kč vč. DPH
Poznámka: 2.300,- Kč bez DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.