Kvalita a automotive

VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů

v oblasti exteriéru i interiéru automobilů (nelicenční kurz)
Obsah:
Kurz "VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů" – 3. přepracované vydání (2016) slouží jako výchozí základna pro dvoustranná jednání mezi výrobcem automobilů (OEM) a dodavatelem, resp. mezi zákazníkem a dodavatelem v celém dodavatelském řetězci, o specifikaci vzhledově posuzovaných hodnot charakteristik pro dekorativní povrchy. Kurz je určen pro zaměstnance oddělení kvality v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.) a vyrábějící díly s dekorativními povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů.
Z obsahu kurzu: 1. Účel 2. Rozsah použití 3. Rozsah platnosti 4. Zóny pro posuzování 5. Podmínky posuzování 5.1 Pozice 5.2 Podmínky osvětlení 5.2.1 Svítivost a barevná teplota exteriér/interiér 5.2.2 Orientace světelného zdroje 5.2.3 Úhel dopadu světla 5.2.4 Pozorovací vzdálenost 5.3 Doba pozorování 5.4 Světelná kabina pro hodnocení barevného tónu a pro kontrolu dílů 5.4.1 Vysvětlení pojmů týkajících se typu osvětlení (světelné kabiny) 5.4.2 Způsoby použití typů osvětlení 5.4.3 Vlastnosti pozadí 5.4.4.1 Matice pro výběr doporučující barvu kabiny a uspořádání světelného zdroje podle aplikace 5.4.4.2 Matice pro výběr doporučující typ světelného zdroje podle aplikace (příklady) 5.4.5 Podmínky okolního prostředí 5.4.6 Doporučený oděv 5.5 Zkoušení vozidla 5.5.1 Velikost a uspořádání světelného studia 5.5.2 Typy osvětlení 5.5.3 Barvy pozadí 5.6 Venkovní zkoušky 5.6.1 Kontrola jednotlivých dílů 5.6.2 Kontrola souladu vzhledu celého vozidla 5.6.3 Následné zkoušky 5.6.3.1 Stupeň lesku 5.6.3.2 Struktura povrchu laku (pomerančová kůra) 5.7 Dohody o cílech 5.7.1 Hodnota ppm a rozsah platnosti 5.7.2 Stav kvality 5.7.3 Zjišťování stavu kvality 5.7.4 Zvláštní dohody o ppm 5.8 Zajištění porovnatelnosti zkušebního personálu a postupů zkoušení – sladění standardů pro hodnocení 5.8.1 Metoda provedení atributivní MSA 5.8.2 Pragmatický přístup k provedení R&R – Studie (příklad) 5.8.3 Pragmatický přístup ke kvalifikaci barvocitu 5.9 Zajištění dostatečné zrakové ostrosti pro provádění vizuálních kontrol povrchu 5.10 Zacházení se vzorky maximálně tolerovaného stavu procesu (vzorky MTP) 6 Definice charakteristik/projevy vad 7.1 Tolerovatelné projevy charakteristik (příklady) 7.2 Číselně vyjadřované charakteristiky 7.2.1 Klasifikace 8 Metoda vyhodnocování 9 Další podmínky 10 Příloha • Příklad klasifikace podle minimální vzdálenosti mezi jednotlivými vadami • Tabulka s příklady časů pozorování pro praxi • Příklad výpočtu PPM s uvážením proklouznutím vad • Pomůcka pro formulaci dohody o kvalitě pro vzhledově posuzované charakteristiky povrchu • Příklad dohody o PPM se zákazníkem u dodávek dílů se vzhledově posuzovatelnými projevy • Příklady dobré praxe při uspořádání kontrolních pracovišť pro vzhledově posuzované charakteristiky povrchu • Příklady dobré praxe při uspořádání světelných kabin pro hodnocení barvy a povrchu vzhledově posuzovatelných projevů charakteristik pro různé případy používání • Příklady dobré praxe pro nové typy osvětlovacích zdrojů na bázi LED s rozptylným filtrem pro povrchy s vysokým leskem • Obrazový katalog projevů charakteristik • Příklady dobré praxe kontrolních šablon příp. hodnocení měřitelných projevů charakteristik • Atributivní studie efektivnosti Gage R @ R / atributivní MSA • Přehled literatury
Lektoři:
Ing. Jaroslav SCHWARZ, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Poznámka:
V ceně kurzu "VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů" jsou zahrnuty učební texty v barevném provedení a malé občerstvení. Na závěr kurzu "VDA 16 - Dekorativní povrchy zástavbových a funkčních dílů v oblasti exteriéru i interiéru automobilů" obdrží účastníci osvědčení o účasti. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ
Cena:
5 566 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.