Školení mistrů

Vedoucí provozu - mistr/ mistrová

AKREDITOVANÝ KURZ, č. MSMT-39916/2020-2/460
Mistr = jeden z nejdůležitějších článků každé firmy.
Termín:
st 4. 9. 2024 - st 11. 12. 2024, 8:00 - 15:30
Rozsah:
16 dnů, 126 hodin
Obsah:

Tento akreditovaný kurz Vedoucí provozu - mistr/mistrová je sestaven z 8 modulů v rozsahu 126 hodin (120 hodin výuka + 6 hodin závěrečné zkoušky), během kterých si mistři zlepší své komunikační dovednosti, získají přehled i o pracovně–právních vztazích, rozšíří si své praktické zkušenosti jak řídit, jak se vyvarovat konfliktům, jak je řešit a mnohé další. Současně získají jedinečnou možnost výměny zkušeností s kolegy z jiných firem. Cílem tohoto akreditovaného kurzu je pomoci firmám zlepšit řízení na úrovni mistrů.

Absolventi kurzu Vedoucí provozu - mistr/mistrová budou připraveni pro výkon funkce vedoucího na jedné z velmi důležitých pozic – mistr/mistrová. Budou znát základní manažerské postupy, techniky, vést kolektiv. Budou připraveni po stránce měkkých dovedností v řízení, budou umět využívat v praxi odborné znalosti pro dosažení výkonu, kvality a efektivity.

Podmínkou pro absolvování tohoto akreditovaného kurzu je střední vzdělání s výučním listem a dosažení 18 let věku

 1. modul: OSOBNOST MISTRA 
 2. modul: MOTIVACE A OSOBNÍ ROZVOJ 
 3. modul: STRATEGIE A KOMUNIKACE 
 4. modul: KVALITA A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 
 5. modul: VEDENÍ LIDÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ
 6. modul: TÝMOVÁ PRÁCE 
 7. modul: LEAN MANUFACTURING a 5S
 8. modul: PRACOVNĚ-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA + závěrečná zkouška

Absolventi jako doklad o absolvování obdrží osvědčení o rekvalifikaci za následujících podmínek: splnění prezenční docházky, tj. minimálně 80 % splněné docházky dle rekvalifikačního programu a absolvování závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se bude skládat z písemného testu a z cvičného řešení konkrétního problému vybraného zkoušejícím - lektorem z probraného učiva.

Lektoři:
Ing. Alan Vápeníček, CSc., Ing. Dušan Jeřábek, PhDr. Pavla Šňupárková, Ing. Lumír Pektor, PhDr. Ivana Seberová, Ing. Petr Gřeš, Ing. Ivo Šnajdr
Poznámka:

Harmonogram kurzu:

 1. modul: 4. - 5. září 2024
 2. modul: 18. - 19. září 2024
 3. modul: 2. - 3. října 2024
 4. modul: 16. - 17. října 2024
 5. modul: 30. - 31. října 2024
 6. modul: 13. - 14. listopadu 2024
 7. modul: 26. - 27. listopadu 2024
 8. modul: 10. - 11. prosince 2024

V ceně kurzu Vedoucí provozu - mistr/mistrová jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.

Je možno absolvovat i samostatné moduly. Cena jednoho modulu je 7.260,-Kč včetně 21% DPH.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
27 225 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.