Facility management, správa majetku a budov

2. Rekvalifikační kurz - Správce nemovitostí - Facility manager - Pardubice 2024

Rekvalifikační kurz s uceleným přehledem z oblasti správy majetku a provozu budov.
Kurz pořádá DTO CZ, s.r.o. společně s domem techniky Pardubice. Absolvent kurzu se stane vzdělaným odborníkem, skvěle připraveným na výkon v oboru Facility managera.
Termín:
čt 26. 9. 2024 - čt 12. 12. 2024, 9:00 - 16:00
Rozsah:
120 hodin
Obsah:

ÚČASTNÍK  KURZU OBDRŽÍ JAKO BONUS UNIKÁTNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY - KNIHU FACILITY MANAGEMENT VE ZKRATCE (platí pro účastníka celého kurzu)

Jednotlivé semináře budou termínově uvedeny v programu a můžete se zúčastnit jen vybraných témat. Cena za jeden seminář je 3200 Kč + 21% DPH = 3872 Kč.

Vyberte si z nabídky seminář a přihlaste se prostřednictvím emailu: ZDE


Prezence: od 8.30 hodin Začátek kurzu: 9.00 hodin.

Výuka probíhá ve čtvrtek (co 14 dní) a pátek po celý den.

ODBORNÝ PROGRAM

TÉMA 1
Úvod do problematiky Facility managementu a správy budov

 - Vymezení pojmu facility management dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, FM v evropském kontextu, ekonomická, technická, právní, provozně - technická správa majetku,  strategický, taktický operativní management, myšlenková mapa  z MESM, vize, strategie správy majetku a facility managementu 21. století.  

TÉMA 2  

Vyhrazená technická zařízení a právní předpisy  

- Vyhrazená technická zařízení - Elektrická, plynová, tlaková, zdvihací a právní předpisy upravující provoz při správě budov.  

TÉMA 3  

BOZP a PO při správě budov 

- BOZP z hlediska facility managera, řízená dokumentace BOZP & PO.    

TÉMA 4   

Stavební údržba a provoz budov 

- Plánování údržby, nástroje, přístupy k údržbě, plán údržby a obnovy, STP, Analytické listy, životnost, opotřebení, údržba a obnova, kategorizace poruch a závad.  

TÉMA 5    

Technická správa budov 

- HVAC, MaR, BMS - loT, pravidelná údržba, prediktivní a preskriptivní TSB, správa síťových portfolií, OPEX & CAPEX.  

TÉMA 6  

Povinnosti vlastníka staveb, základy pasportizace a dokumentace ve fázi provozu a užívání 

- Základní technické požadavky na stavby, právní povinnosti, ESG, druhy dokumentace v provozní fázi staveb.  

TÉMA 7  

Služby facility managementu   

- Outsourcing/inhouse přístup, KPI, SLA, úklidy, TSB, Security, landscaping, gardening atd. & CAFM.  

TÉMA 8   

Hodnota spravovaných nemovitostí 

- Sustainability, nemovitostní trh, oceňování majetků, životnost a opotřebení staveb (oceňovací vyhláška).  

TÉMA 9  

Ekonomika správy majetku 

- Tvorba budgetu, řízení a příprava rozpočtu, cashflow TSB, nákladové položky správy budov, OPEX & CAPEX.  

TÉMA  10 

Soft Skills a řízení lidských zdrojů 

- Leadership, řízení lidských zdrojů, HR ve facility managementu.  

TÉMA 11   

Katastr nemovitostí pro správce 

- Předmět a obsah KN, Katastrální operát, data KN, LV, GP (Geometrické plány) a služebnost inženýrských sítí, vzdálený přístup do ISKN.  

TÉMA 12   

Základy managementu 

- Úrovně řízení, role a odpovědnosti v organizaci, manažerské dovednosti, styly řízení, organizační struktura.  

TÉMA 13  

Informační management staveb pro asset management 

- Informační management staveb, PIM, AIM, OIR, EIR, CDE, IFC, DSS, LOD, ČSN EN 19 650, pilotní projekty.  

TÉMA 14 

Informační a komunikační technologie 

- CAFM review, BIM connection, CDE, CAFM jako nástroj efektivního FM.  

TÉMA 15 

Energetický management 

- Aktivní energetický dispečink budovy, TZB pro energetický management, ISO 50001, energetický audit, aktivní i pasivní kroky pro energy management budovy.  

TÉMA 16

Best Practice  

- Příklady dobré praxe, sdílení best praktice účastníků, příprava na závěrečné zkoušky, konzultace.  

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - 12. 12. 2024


ABSOLVENT KURZU SE STANE TECHNICKY VZDĚLANÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ MÁ ZNALOSTI: 

 • z oblasti facility managementu, tak jak jej popisuje norma ČSN EN 15221 a normy z řady ČSN ISO 41 000;  co obnáší správa majetku a provoz budov ve vztahu k povinnostem vlastníka staveb daných právními předpisy ČR;  
 • o bezpečnosti práce a provozu na vyhrazených technických zařízeních a o požární ochraně; plánování a řízení podpůrných procesů spojených s efektivní správou a provozem staveb;  
 • z oblasti energetického managementu, normy ISO 50001, energetického auditu; moderních nástrojů, vč. možnosti využití počítačové podpory facility managementu (CAFM systémy);  
 • informačního managementu staveb v kontextu managementu informací a digitalizace ČR;  
 • ekonomického managementu organizace ve vztahu k podpůrným procesům organizace;  
 • soft skills a komunikace; 
 • potřebné k získávání informací z katastru nemovitostí, služebnost; a další.

KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO:

 • nováčky ve světe facility managementu a správy majetku a provozu budov,všechny firmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby,
 • státní a veřejnou správu, 
 • úřady, školství a jejich příspěvkové organizace,
 • společenství vlastníků, vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí,
 • realitní kanceláře,
 • velké průmyslové podniky,
 • střední a vysoký management výrobních i nevýrobních organizací,
 • a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním.
Lektoři:
KOLEKTIV ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ S DLOUHOLETOU PRAXÍ
Poznámka:

INFORMACE PRO NEZAMĚSTNANÉ:
Kurz si můžete nechat proplatit Úřadem práce, v rámci zvolené rekvalifikace - Rádi Vám pomůžeme.

Podmínkou účasti je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

V CENĚ JE ZAHRNUTO: - UNIKÁTNÍ SADA výukových materiálů (lektoři výukové materiály připraví a následně budou odeslány všem přihlášeným, elektronickou cestou před přednáškou jednotlivých bloků) a drobné občerstvení.

Cena:
40 000 Kč vč. DPH

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.