Lidské zdroje a personalistika

Manažer společenské odpovědnosti (MCSR)

Seznámení se s požadavky na společenskou odpovědnost v organizacích.
Termín:
po 30. 9. 2024 - pá 4. 10. 2024, 8:00 - 15:30
Rozsah:
5 dnů, 40 hodin
Obsah:

Z obsahu:

1. den Obecné informace o problematice CSR – teorie (8 hodin) ­

Společenská odpovědnost organizací: základní pojmy, principy, význam, základní rysy, vývoj a historie CSR (Baťův systém) ­

Stakeholders, dialog se stakeholders, klíčoví stakeholders ­

Přínosy společenské odpovědnosti (pro jednotlivce, firmy – organizace, společnost) ­

Mezinárodní dokumenty vztahující se k CSR – Zelená kniha, směrnice OECD, Global Compact, požadavky systémových norem CSR – přehled dostupných normativních požadavků (SA 8000, ISO 26000, AA 1000, Standard GRI) ­

Interní a externí dimenze společenské odpovědnosti 

Plnění požadavků společenské odpovědnosti v organizacích západního světa 

Plnění požadavků společenské odpovědnosti v organizacích třetího světa 

Kompetence společenského prospěchu organizací (CSV)

2. den Trvale udržitelný rozvoj a přínosy společenského chování organizace (8hodin) 

Trvale udržitelný rozvoj organizace 

Organizační struktura odpovědností, úkolů pravomocí v oblasti CSR - pozice Manažera CSR 

Vize, poslání, cíle, strategie a realizace založená na trvalé udržitelnosti 

Podpora udržitelného rozvoje 

Mezinárodní aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje organizací 

Situace ČR v oblasti trvale udržitelného rozvoje 

Management změn – změna firemní kultury a hodnot organizace Inovace výrobků a služeb, procesů

3. den Manažerské dovedností v oblasti CSR (8 hodin) 

Řízení zdrojů 

Komunikace (interní / externí komunikace v organizaci) 

Postavení a role hodnotitele společenské odpovědnosti 

Etika v podnikání 

Vůdcovství, vedení a řízení ve společensky orientované organizaci 

Požadavky na řízení lidských zdrojů – výcvik, hodnocení efektivnosti výcviku, záznamy z výcviku 

Motivační prvky pro pracovníky organizace Monitorování spokojenosti pracovníků

4. den Standardy v oblasti CSR, Ekonomický, environmetální a sociální pilíř (8hodin) 

Standardy použitelné pro CSR 

Požadavky na ekonomický pilíř 

Legislativní požadavky v oblasti ekonomické sféry

Požadavky na environmentální pilíř

Legislativní požadavky v oblasti environmentálního managementu 

Metody a nástroje využitelné v environmentálním managementu 

Požadavky na sociální pilíř 

Legislativní požadavky v oblasti sociální sféry 

Měření, monitorování, metody a analýzy dat v oblasti ekonomických, ekologických a sociálních údajů

5. den Implementace principů CSR do řízení firmy – praktické ukázky implementace CSR do podmínek organizace, praktické zkušenosti se CSR (8 hodin) ­

Implementace systému managementu společenské odpovědnosti ­

Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti ­

Ustanovení týmu pro budování systému CSR ­

Identifikace (klíčových) stakeholders a jejich potřeb ­

Přijetí koncepce CSR, stanovení strategie, cílů a jejich zabudování do řízení organizace 

­Monitorování a hodnocení dosažených výsledků ­

Zpráva o společenské odpovědnosti (pro krajskou nebo národní úroveň) 

­Auditování CSR ­Možné formy prokazování CSR ­

Role státu při propagaci konceptu CSR, instituce v ČR 

Oceňování CSR (na krajské i národní úrovni) ­Koncepce zavádění CSR 

Seznámení se způsoby prezentace dosažených výsledků v oblasti společenské odpovědnosti organizací 

Očekávané výhody a bariéry zavádění CSR

Kurz je určen pro manažery, řídící pracovníky a personalisty organizací, stejně jako pro studenty a pedagogy manažerských oborů technických a ekonomických SŠ, VŠ a univerzit.

Lektoři:
Ing. Šárka Janků, Ph.D., Ing. Alan Vápeníček, CSc., Ing. Martin Girášek, MCI
Poznámka:

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
19 965 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.