Ostatní kurzy

Manažer společenské odpovědnosti (MCSR)

Seznámení se s požadavky na společenskou odpovědnost v organizacích.
Termín:
po 1. 11. 2021 - pá 5. 11. 2021, 8:00 - 15:30
Rozsah:
5 dnů, 40 hodin
Obsah:

Z obsahu:

1. den Obecné informace o problematice CSR – teorie (8 hodin) ­Společenská odpovědnost organizací: základní pojmy, principy, význam, základní rysy, vývoj a historie CSR (Baťův systém) ­Stakeholders, dialog se stakeholders, klíčoví stakeholders ­Přínosy společenské odpovědnosti (pro jednotlivce, firmy – organizace, společnost) ­Mezinárodní dokumenty vztahující se k CSR – Zelená kniha, směrnice OECD, Global Compact, požadavky systémových norem CSR – přehled dostupných normativních požadavků (SA 8000, ISO 26000, AA 1000, Standard GRI) ­Interní a externí dimenze společenské odpovědnosti Plnění požadavků společenské odpovědnosti v organizacích západního světa Plnění požadavků společenské odpovědnosti v organizacích třetího světa Kompetence společenského prospěchu organizací (CSV)

2. den Trvale udržitelný rozvoj a přínosy společenského chování organizace (8hodin) Trvale udržitelný rozvoj organizace Organizační struktura odpovědností, úkolů pravomocí v oblasti CSR – pozice Manažera CSR Vize, poslání, cíle, strategie a realizace založená na trvalé udržitelnosti Podpora udržitelného rozvoje Mezinárodní aktivity v oblasti trvale udržitelného rozvoje organizací Situace ČR v oblasti trvale udržitelného rozvoje Management změn – změna firemní kultury a hodnot organizace Inovace výrobků a služeb, procesů

3. den Manažerské dovedností v oblasti CSR (8 hodin) Řízení zdrojů Komunikace (interní / externí komunikace v organizaci) Postavení a role hodnotitele společenské odpovědnosti Etika v podnikání Vůdcovství, vedení a řízení ve společensky orientované organizaci Požadavky na řízení lidských zdrojů – výcvik, hodnocení efektivnosti výcviku, záznamy z výcviku Motivační prvky pro pracovníky organizace Monitorování spokojenosti pracovníků

4. den Standardy v oblasti CSR, Ekonomický, environmetální a sociální pilíř (8hodin) Standardy použitelné pro CSR Požadavky na ekonomický pilíř Legislativní požadavky v oblasti ekonomické sféry Požadavky na environmentální pilíř Legislativní požadavky v oblasti environmentálního managementu Metody a nástroje využitelné v environmentálním managementu Požadavky na sociální pilíř Legislativní požadavky v oblasti sociální sféry Měření, monitorování, metody a analýzy dat v oblasti ekonomických, ekologických a sociálních údajů

5. den Implementace principů CSR do řízení firmy – praktické ukázky implementace CSR do podmínek organizace, praktické zkušenosti se CSR (8 hodin) ­Implementace systému managementu společenské odpovědnosti ­Certifikace systému managementu společenské odpovědnosti ­Ustanovení týmu pro budování systému CSR ­Identifikace (klíčových) stakeholders a jejich potřeb ­Přijetí koncepce CSR, stanovení strategie, cílů a jejich zabudování do řízení organizace ­Monitorování a hodnocení dosažených výsledků ­Zpráva o společenské odpovědnosti (pro krajskou nebo národní úroveň) ­Auditování CSR ­Možné formy prokazování CSR ­Role státu při propagaci konceptu CSR, instituce v ČR Oceňování CSR (na krajské i národní úrovni) ­Koncepce zavádění CSR Seznámení se způsoby prezentace dosažených výsledků v oblasti společenské odpovědnosti organizací Očekávané výhody a bariéry zavádění CSR

Kurz je určen pro manažery, řídící pracovníky a personalisty organizací, stejně jako pro studenty a pedagogy manažerských oborů technických a ekonomických SŠ, VŠ a univerzit.

Lektoři:
Ing. Šárka Janků, Ph.D., Ing. Alan Vápeníček, CSc., Ing. Martin Girášek, MCI
Poznámka:

Prezence: 7:30 - 8:00 hod. Výuka každý den: 8:00 - 15:30 hod.

V ceně kurzu jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení.

Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o účasti.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
13 310 Kč vč. DPH
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková
602 491 061
g.kasokova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.