Účetnictví, daně, mzdy

Příprava na účetní závěrku za rok 2024

PŘIPRAVTE SE VČAS NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
Roční účetní závěrka je nejvýznamnějším výstupem z finančního účetnictví. Nabízíme Vám vyčerpávající shrnutí všech aktuálních předpisů pro sestavení Vaší účetní závěrky za rok 2023. Přidáme i užitečné tipy pro snazší provedení.
Termín:
po 2. 12. 2024, 9:00 - 14:00, dopolední kurz
Rozsah:
1 den, 5 hodin
Obsah:

Časový rozvrh:
8.30 hodin - 9.00 hodin: prezence 9.00 hodin - 13.00 hodin

Obsah semináře:" Bude vždy aktualizován dle nejnovější legislativy" 

- Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.

- Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob

- Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.

- Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.

- Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.

- Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.

- Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti.

- Podklady k přiznání DPPO za rok 2024.

- Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.

- Metodika oprav chyb minulých období.

- Nejnovější interpretace NÚR.

- Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.

- Příklady z judikatury NSS - Dotazy

Lektoři:
Ing. Dagmar Beránková - jednatelka společnosti Daně a Audit, auditorka, daňová poradkyně a soudní znalkyně v oblasti účetnictví.
Cena:
2 420 Kč vč. DPH
Poznámka: KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ CERTIFIKÁT

Katalogy vzdělávání ke stažení

Katalog Stáhnout

(4,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Logo partnera

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.