Sociální služby a zdravotnictví

ŘEŠENÍ KONFLIKTU a KRIZOVÁ INTERVENCE v praktickém pojetí

kurz akreditovaný MPSV

Detaily kurzu

Název:
ŘEŠENÍ KONFLIKTU a KRIZOVÁ INTERVENCE v praktickém pojetí
kurz akreditovaný MPSV
Termín:
Kurz již proběhl. Pokud máte o kurz zájem, zašlete nám poptávku.
Cena:
970 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Lenka Ožanová, tel: 595 620 160, 607 576 625, e-mail: l.ozanova@dtocz.cz
Garant:
Mgr. Jana Kuncířová
Rozsah:
7 vyučovacích hodin
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách a odborných seminářů, konferencí
Program:
VZDĚLÁVACÍ KURZ řešení konfliktu a krizové intervence je v PRAKTICKÉM POJETÍ a je AKREDITOVÁN MPSV
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••


ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY vzdělávacího kurzu řešení konfliktu a krizové intervence :
*➠ 8:30 hod. - 14:45 hod.(prezence od 8:00 hod.)
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••


VÝUKA vzdělávacího kurzu řešení konfliktu a krizové intervence je vedena převážně FORMOU PRAKTICKÝCH CVIČENÍ a je ZAMĚŘENA na:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠komunikaci
*➠konflikty
*➠krizovou intervenci


CÍLEM vzdělávacího kurzu řešení konfliktu a krizové intervence:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠ je seznámit účastníky s principy mezilidské komunikace
*➠ se vznikem a předcházením konfliktů a následně je naučit techniky zvládání konfliktů
*➠ a v neposlední řadě seznámit účastníky i s možným vznikem akutní krize v souvislosti s mimořádnou životní situaci


FORMA vzdělávacího kurzu řešení konfliktu a krizové intervence:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠ výkladu nezbytné teorie
*➠ nácvik modelových situací a řízené diskuse.


OBSAH vzdělávacího kurzu řešení konfliktu a krizové intervence:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠ MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE - verbální, neverbální, klíčové problémy při konfliktu a při komunikaci s osobou v krizi
*➠ KONFLIKT – vnější, vnitřní, řešení konfliktů, fáze řešení, klíčové problémy
*➠ KRIZE - krize v průběhu života člověka, znaky a typologie krize, spouštěče krize, průběh krize, krizová pomoc její formy a typy


ZAKONČENÍ vzdělávacího kurzu řešení konfliktu a krizové intervence je:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠ zpracováním zadané modelové situace
*➠ na základě úspěšného zpracování modelové situace obdrží absolventi
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ vzdělávacího kurzu s AKREDITACÍ MPSV ČR

Poznámka:
VZDĚLÁVACÍ KURZ řešení konfliktu a krizové intervence je URČEN:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)
➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••


!!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNAVATELE !!!!

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.