Sociální služby a zdravotnictví

Prevence a řešení konfliktu - kurz akreditovaný MPSV

další profesní vzdělávání pro Vás
Obsah:
VZDĚLÁVACÍ KURZ PREVENCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTU JE AKREDITOVÁN MPSV CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU: •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••• *➠ je seznámit účastníky s principy mezilidské komunikace *➠ se vznikem a předcházením konfliktů a následně je naučit techniky zvládání konfliktů •••• •••••••• •••••••• VÝUKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE VEDENA PŘEVÁŽNĚ FORMOU PRAKTICKÝCH CVIČENÍ. •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• FORMA VZDĚLÁVACÍHO KURZU: školení bude realizováno formou •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• *➠ výkladu nezbytné teorie *➠ nácvik modelových situací a řízené diskuse. OBSAH VZDĚLÁVACÍHO KURZU: •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• *➠ Základní pojmy: Konflikt – vnější, vnitřní *➠ Mezilidská komunikace (verbální, neverbální, klíčové problémy) *➠ Řešení konfliktů (fáze řešení, klíčové problémy) *➠ Manipulativní chování v mezilidské komunikaci(typy manipulativních technik, možnosti obrany) •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• VZDĚLÁVACÍ KURZ JE ZAKONČEN: •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• *➠ zpracováním zadané modelové situace *➠ na základě úspěšného zpracování modelové situace obdrží absolventi OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách a odborných seminářů, konferencí
Poznámka:
VÝUKA KURZU: *➠ 8:30 hod. - 14:45 hod.(prezence od 8:00 hod.) •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• KURZ JE URČEN: •••••••• •••••••• •••••••• ➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách) ➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona) ➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona) ➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona) •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••• !!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE !!!! V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.
Cena:
990 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.