Plasty - výroba a zpracování

Časté chyby v procesu vstřikování plastů

souvislosti a pravidla náběhu a ukončení sériové výroby
Jaké jsou časté chyby v procesu vstřikování a pravidla náběhu a ukončení sériové výroby
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

Stručný popis vstřikovacího procesu - fáze

 • Dávkování a plastifikace
 • Vstřik
 •  Dotlak
 • Temperace - chlazení 

Náběh sériové výroby

 • Příprava pracoviště
 • Vylisování prvních kusů - nastavení parametrů vstřikovacího stroje, sušícího zařízení, temperačního zařízení, regulátoru horkých vtoků
 • První dobré kusy
 • Zajištění kvality a uvolnění prvního kusu

      - Kontrola výlisku

      - Kontrola parametrů stroje

 • Kontrola procesu

Důležité a ještě důležitější parametry

 • Čas vstřiku
 • Otáčky šneku
 • Materiálový polštář
 • Bod přepnutí
 • Čas chlazení
 • Čas cyklu
 •  Správné zapojení temperace

Význam bodu přepnutí, jeho důležitost

Mimořádné stavy

Ukončení sériové výroby

 • Koordinace činností
 • Vstřikovací jednotka, horký rozvod formy, suška
 • Forma – postup při chlazení nástroje

Souvislosti a časté chyby v procesu vstřikování

Vstupy do procesu vstřikování

 • Stroj
 • Materiál
 • Vstřikovaný díl
 • Forma
 • Periferie
 • Lidé
 • Vliv okolního prostředí

Souvislosti, které platí

Oblasti, kde se dělá nejvíce chyb a jakých

 • upínání formy (sériová / nová forma)
 • zkoušky nových forem
 • kroky před zahájením sériové výroby
 • náběh sériové výroby
 • hledání příčin vzniku vad
 • úprava parametrů při kvalitativních nedostatcích
 • jaký zpracovávám materiál
 • ukončení sériové výroby
 • sundávání formy z lisu
 • údržba forem / strojů
 • výměna trysky na stroji / ústí topných systémů

Proč chyby děláme

Závěrečné shrnutí, dotazy a diskuse nad tématem

Lektoři:
zkušený odborník s dlouholetou praxí
Cena:
4 235 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(3,9MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,9MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.