Kvalita a automotive

IQ-RM FMEA

Obsah:
Program: Kurz IQ-RM FMEA je zaměřený na práci v aplikaci IQ-RM (APIS) pro tvorbu FMEA dokumentace (System FMEA, Design FMEA, Process FMEA, Logistics FMEA), kontrolních plánů a vývojových diagramů. Založení projektu v IQ-RM a Správa projektu Základní nastavení prostředí IQ-RM: rozbalení, sbalení struktury, posunutí elementu ve struktuře, dialogové panely, nastavení referenčního jazyka, vytvoření nové jazykové verze dokumentu… Systémový přístup a struktura FMEA podle VDA 4.3 (DAMIC model) pro Design a/nebo Process FMEA: 1. Strukturální analýza - kód položky, číslování, grafika, poznámka, odkazy… 2. Analýza funkcí a funkční síť 3.1 Analýza potencionálních vad, příčin a následků / chybová síť 3.2 Preventivní opatření a opatření detekce (nastavení závažnosti, pravděpodobnosti výskytu a detekce pro Initial State, definice zvláštních znaků pro následky...) 3.3 Nastavení Responsibility / Deadlines (Initial State) 4. Analýza akcí (nápravná opatření) a přehodnocení pravděpodobnosti výskytu a/nebo detekce (Revision State) 5. Optimalizace (new Revision State) Systémový přístup a struktura FMEA podle QS 9000 (AIAG standard) pro Design a/nebo Process FMEA: • Strukturální analýza - Process Flowchart • Analýza funkcí a požadavků • Analýza potencionálních vad, následků a příčin včetně definice závažnosti (významu) • Stanovení preventivních akcí a odhalitelnosti (příklady jednotlivých možností) včetně stanovení pravděpodobnosti výskytu a hodnoty detekce • Analýza nápravných opatření (vyhodnocení počátečního stavu, plán revizních stavů, určení odpovědné osoby / milníků, učiněná opatření) Správa katalogů: Definice Týmu/Osob, přístupová práva Definice Symbolic Persons / Deadlines Katalog: systémové elementy, funkce, požadavky, chyby, preventivní opatření, opatření detekce, poznámkový list atd. Palety: definice zvláštních znaků pro další zákaznické skupiny, typ akce, skupiny opatření, vlastní symboly pro vývojové diagramy... Stroje a zařízení Statistické výsledky a výstupy FMEA: TOP Risks (nastavení vlastních pravidel a úrovní, definice krycího listu, Paretova analýza, Matrix rizika SxO/SxD/OxD/rozšířený Risk matrix, Analýza: revizních stavů, četnosti, odpovědnosti, ...) Správa FMEA formulářů: rozdíly a časté chyby pro VDA / QS 9000 / AIAG standard, možnosti nastavení a zobrazení, customizace formuláře: logo společnosti, definice vlastních položek atd. Správa kontrolních plánů a vývojových diagramů: vytvoření nového pohledu, možnosti nastavení/zobrazení atd. Možnosti nastavení filtrů a zvýraznění: Otevřené termíny, Termíny v budoucnu, Překročení termínů, Actions without Responsibility/Deadlines, filtrování podle jednotlivých komponentů, funkce, skupiny opatření... Možnosti a rozdíly filtrování TOP Risks: počáteční stav, poslední hodnocený stav a plánovaný stav, nastavení úrovně risků... Nastavení Meeting Log (Zápis z jednání) Nastavení pracovní plochy a možnosti tisku Exporty/Importy: Katalogy, formuláře, PDF, html formát... Správa: Projektu, Struktury a Varianty Možnosti zvýraznění a skrývání položek v IQ-RM: stromová struktura, FMEA formulář Možnosti reorganizace FMEA dokumentu a vybrané složky Možnosti vložení odkazů např. Lesson Learned, PDF dokument… Vytvoření dalších jazykových verzí v prostředí IQ-RM Nastavení dvou pracovních prostor Kontrolní plány: začlenění do struktury Process FMEA, charakteristika produktu/procesu, správa kontrolních plánů/formulářů, filtry a atributy... Diagram příčina-následek (struktura) a možnosti zobrazení Editor termínů Parametr pro stupeň zajištění, Parametr pro barevné kódování a Parametr pro kalkulaci klasifikace… Strom poruch Diagram průběhu procesu: definice vlastních symbolů, vazba na Process FMEA, charakteristika produktu/procesu…
Lektoři:
Ing. Jaroslav Schwarz, Hella Autotechnik NOVA s.r.o.
Poznámka:
Rozsah kurzu bude stanoven dle požadavků zákazníka. Vzhledem k rozsahu a náročnosti tématu doporučujeme rozsah minimálně 2 dny. Pro realizaci kurzu je nutné, aby objednatel disponoval instalacemi IQ-RM.
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.