Ostatní kurzy

Manažer BOZP

Obsah:
Kurz Manažer BOZP je určen pro pracovníky organizací, kteří zajišťují řízení systému managementu BOZP, popř. pro všechny pracovníky, kteří si chtějí zvýšit podvědomí a požadavky v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Z obsahu kurzu Manažer BOZP: 1. modul: Systémy BOZP 2. modul: Legislativa v BOZP a PO 3. modul: Příprava auditorů SM BOZP Závěrečné zkoušky: Prezence: 7:30 - 8:00 hod. Výuka první až poslední den modulu: 8:00 - 15:30 hod. Termíny výuky: 1. modul: 7. - 9. září 2020 2. modul: 12. - 15. října 2020 3. modul: 9. - 11. listopadu 2020 Závěrečné zkoušky 12. listopadu 2020 Z obsahu kurzu "Systémy BOZP": Principy, organizace a řízení BOZP Bezpečný podnik Požadavky na systém managementu BOZP Zavádění, udržování a zlepšování SM BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Rizikové faktory pracovních podmínek a pracovního prostředí Povinnosti a odpovědnosti organizace ve vztahu k SM BOZP Požadavky normy ČSN ISO 45001 Legislativa ČR a EU, systém norem Národní politika BOZP Plánování pro identifikaci nebezpeční, hodnocení rizik a řízení rizik BOZP Z obsahu kurzu "Legislativa v BOZP a PO": Kategorizace prací, pracovnělékařské služby, OOPP, MČDP, traumatologický plán Bezpečný provoz používaných strojů a zařízení Evidence a šetření pracovních úrazů Nemoci z povolání, školení v oblasti BOZP Požární ochrana Kontrolní činnost BOZP a PO Chemická bezpečnost Prevence závažných havárií Krizové řízení Z obsahu kurzu "Příprava auditorů BOZP": Požadavky na auditování dle normy ČSN EN ISO 19011 Požadavky normy ČSN ISO 45001 pro auditory Příprava a realizace interního auditu Kombinované audity Nedostatky z auditů
Lektoři:
Petr Košák, Ing. Kateřina Němčíková, Ing. Ivo Šnajdr, Bc. Monika Hamroziová,
Poznámka:
Termín kurzu bude vyhlášen dle zájmu případných účastníků kurzu. V ceně kurzu Manažer BOZP jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení. Doporučujeme si s sebou do výuky přinést normy ČSN ISO 45001 a ČSN EN ISO 19011. Na závěr kurzu Manažer BOZP obdrží účastníci osvědčení o absolvování a získají možnost po splnění všech požadavků přihlásit se k personální certifikaci na funkci Manažer BOZP, případně Auditor BOZP.
Cena:
24 200 Kč vč. DPH
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková
602 491 061
g.kasokova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.