Kvalita a automotive

Metody a nástroje v automotive

Obsah:
V současné době organizace hledají další účinné nástroje a prostředky k dosažení účelnosti a efektivnosti svých podnikatelských aktivit v podmínkách trhu, na kterém převažuje nabídka nad poptávkou. Organizace jsou vystaveny silným konkurenčním tlakům v celosvětovém měřítku, kdy toto prostředí, ve kterém se organizace nacházejí, je neobyčejně proměnlivé a je nutné nejen pružně, ale také i rychle reagovat. K tomu je nutné nejen využívat tradiční metody řízení, ale taktéž i nové nástroje, které jsou navíc propojeny s novými požadavky normy ISO 9001:2015, jejíž platnost začíná od září 2015 a největší změna v této revizi spočívá právě v managementu rizik. Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit se s těmito metodami a získat přehled v praktickém využití . Seminář je určen pro: • management • manažery kvality • vedoucí pracovníky ze všech oblastí řízení firem • auditory kvality Z obsahu: • CPM (Critical Path Method - Metoda kritické cesty) • PERT (Project Evaluation and Review Technique - Technika hodnocení a kontroly projektu) • TOC (Theory of Constraints – Teorie omezení) • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - Analýza možností vzniku vad a jejich následků) • FTA (Fault Tree Analysis - Analýza stromu poruchových stavů) • 3 x 5 x WHY (3 x 5 x PROČ) • a další metody, diagramy atd. využívané v APQP, PPAP/PPF/ISIR a v obdobných projektových šablonách
Lektoři:
Dr. Ing. Petr Řeháček
Poznámka:
V ceně semináře "Metody a nástroje v automotive" jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení. Na závěr kurzu semináře obdrží účastníci osvědčení o účasti. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ
Cena:
5 566 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.