Kvalita a automotive

Nástroje managementu kvality

Řízení a plánování kvality pomocí sedmi nových a sedmi základních nástrojů kvality
Obsah:
Z obsahu kurzu: 7 základních nástrojů řízení kvality - jejich přehled a princip - formulář pro sběr údajů - vývojový diagram - diagram příčin a následků - Paretův diagram - histogram - bodový diagram - regulační diagram Postup aplikace a využití jednotlivých nástrojů Příklady 7 nových nástrojů řízení kvality - jejich přehled a princip - afinitní diagram - diagram vzájemných vztahů - stromový diagram - maticový diagram - analýza údajů v matici - diagram PDPC - síťový graf Postup aplikace a využití jednotlivých nástrojů Příklady Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou zapojeni do neustálého zlepšování systému managementu kvality. Na praktických příkladech se účastníci naučí používat nástroje managementu kvality jako nástroje pro neustálé zlepšování a řízení systému managementu kvality.
Lektoři:
Ing. Dušan Jeřábek
Poznámka:
V ceně kurzu "Nástroje managemntu kvality" jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení. Na závěr kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování. AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ dle vašich konkrétních požadavků.
Cena:
5 324 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.