Sociální služby a zdravotnictví

PREVENCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTU - kurz akreditovaný MPSV

další profesní vzdělávání pro Vás
Cena včetně DPH
970 Kč

Detaily kurzu

Název:
PREVENCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTU - kurz akreditovaný MPSV
další profesní vzdělávání pro Vás
Cena:
970 Kč vč. DPH
Místo konání:
DTO CZ s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory
Manažer:
Mgr. Lenka Ožanová, organizační garant, tel: 595 620 160, 607 576 625, e-mail: l.ozanova@dtocz.cz
Garant:
Mgr. Jana Kuncířová
Rozsah:
7 vyučovacích hodin
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách a odborných seminářů, konferencí
Program:
VZDĚLÁVACÍ KURZ PREVENCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTU JE AKREDITOVÁN MPSV


CÍLEM VZDĚLÁVACÍHO KURZU:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••
*➠ je seznámit účastníky s principy mezilidské komunikace
*➠ se vznikem a předcházením konfliktů a následně je naučit techniky zvládání konfliktů


•••• •••••••• ••••••••
VÝUKA VZDĚLÁVACÍHO KURZU JE VEDENA PŘEVÁŽNĚ FORMOU PRAKTICKÝCH CVIČENÍ.
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••


FORMA VZDĚLÁVACÍHO KURZU: školení bude realizováno formou
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••
*➠ výkladu nezbytné teorie
*➠ nácvik modelových situací a řízené diskuse.


OBSAH VZDĚLÁVACÍHO KURZU:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••
*➠ Základní pojmy: Konflikt – vnější, vnitřní
*➠ Mezilidská komunikace (verbální, neverbální, klíčové problémy)
*➠ Řešení konfliktů (fáze řešení, klíčové problémy)
*➠ Manipulativní chování v mezilidské komunikaci(typy manipulativních technik, možnosti obrany)
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••• •••••••• ••••••••


VZDĚLÁVACÍ KURZ JE ZAKONČEN:
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••
*➠ zpracováním zadané modelové situace
*➠ na základě úspěšného zpracování modelové situace obdrží absolventi
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR

Poznámka:
VÝUKA KURZU: *➠ 8:30 hod. - 14:45 hod.(prezence od 8:00 hod.)
•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

KURZ JE URČEN:
•••••••• •••••••• ••••••••
➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách)
➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona)
➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)
•••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• •••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••


!!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE !!!!

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(15,7MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,5MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.