Technické profese a technická zařízení

Prohlášení o shodě

Bezpečnost strojních zařízení a odpovědnost výrobce doložená vydáním ES prohlášení o shodě.
Kurz poskytne informace o postupech, které musí organizace realizovat při vystavování ES Prohlášení o shodě na své produkty se zaměřením na strojní zařízení, včetně seznámení s legislativními požadavky a důsledky při jejich nesplnění.
Rozsah:
Obsah:

Cílem je informovat přítomné o základních znalostech, právech a povinnostech týkajících se výrobců a uživatelů strojních zařízení, popřípadě zplnomocněných osob výrobců a hospodářských subjektů. 

Kurz je určen pro vrcholový, střední i výrobní management.

Účastníci se seznámí s požadavky jaké ES prohlášení vyžadovat od svých dodavatelů a jaké jsou nejčastější chyby při vystavení ES prohlášení o shodě, včetně jejich právních důsledků.

Obsah kurzu je rozdělen do 6ti přednášek:

1.Technická harmonizace a normalizace v EU 

  • Strojní zařízení - Legislativa EU a ČR, zákon č. 22/1997 Sb., směrnice EU 2006/42/ES, související směrnice a harmonizované normy (Normy typu A, B, C)

2. Posuzování shody v ČR

  • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a s ním související nařízení vlády a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

3. Technické požadavky na strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES, NV 176/2008 Sb.

  • Technická dokumentace,ES prohlášení o shodě

4. Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100 

  • Bezpečnost strojních zařízení
  • Všeobecné zásady pro konstrukci
  • Posouzení rizika a snižování rizika ( požadavky na analýzu rizik, postup analýzy) 

5. Analýza rizik

  • Posouzení rizika strojního zařízení dle ČSN EN ISO 12100
  • Příklady metod (odhad rizika, zhodnocení rizika, snížení rizika) -

6. Provozovaná strojní zařízení 

  • Požadavky legislativy vztahující se na provoz strojních zařízení - předpisy, dokumentace, kontroly a revize (např. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)
  • Diskuze
Lektoři:
Dr. Ing. Pavel Skalík
Poznámka:

Prezence od 8:00, zahájení výuky v 8:30 hod.


Cena:
2 299 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.